Sidemeny+
Read more

Yes! kom det frå elevane då oppgåva vart gjeven. Kan vi skrive om kva vi vil? Denne gongen kan du det, svara læraren. Det vart heilt stille på datarommet, – lenge…. Heilt stille, om ein ser bort frå den ivrige tastelyden frå tastatura…

Elevane i 5.klasse har byrja på eit stort arbeidsområde i norskfaget, å skrive forteljing. Elevane har skrive mykje før. Dei kan skrive. Dei kan skrive forteljingar, eventyr, dikt, bokomtalar, fagtekstar, lister, plakatar, SMS, tankekart….. Dei lærte å skrive forteljing for lenge sidan. Men også på dette området treng dei å utvikle seg og kome vidare. Det er fantastisk med forteljingar skrivne av ein sjuåring, – slik ein sjuåring skriv. Skal det vere fantastisk når dei er ti-elleve år, må dei skrive på ein annan måte.

Read more
Read more

Per Sivle vart fødd i Flåm 6. april 1857. Sivlebiblioteket vart høgtideleg opna 21. april 2007, nokså nær 150 år seinare. Sivlebiblioteket skal vera eit vindauge for nynorsk kultur og aktivitet. Det vil verta verdas første og førebels einaste nynorske bibliotek som er plassert på eit hotell og som er tilgjengeleg for tilreisande og allmennheita. Dette står å lesa i hotellet sin eigen omtale av biblioteket.

Read more