Sidemeny+
Read more

Olav Bruknapp var ein omtykt sokneprest i Hyllestad. Han budde på prestegarden Myklebust frå mai 1957 til mai 1967. Ved sida av å vere ein omtykt sokneprest, var han ein ivrig politikar og ordførar. Han sat i ordførarstolen i Hyllestad frå 1. januar 1960 til 1. april 1966. Bruknapp kjempa også for å betra kommunikasjonen i kommunen, og fekk fullført vegen mellom Øn og Hyllestad, og starta utbygginga av Rysjedalsvika som trafikknutepunkt i Ytre Sogn.
Nedanfor følgjer ein song har skreiv om dei ulike grendene i Hyllestad.

Read more