Sidemeny+
Read more

Sognefjorden skjer seg som eit glinsande band inn gjennom landet. Oftast er fjorden mild og roleg, og ein fryd å ferdast på. Men nokre gonger bles det friskt, og til tider, friskare enn det ein kunne tru var mogleg mellom dei høge fjella.

Read more
Read more

Kom dei første menneska til Noreg i ein båt laga av skinn og stokkar? I fylgje historeforskinga gjorde dei nett det. I denne artikkelen kan du lesa om korleis dei første menneska tilpassa seg dei enorme klimaendringa i Skandinavia etter den siste istida. Du vil også finna lenkjer til nettstader med gode animasjonar om livet i steinalderen.

Read more