Sidemeny+
Read more

Jens Amundsen Fenstad var ein vidgjeten falskmyntar. Dette makta han fordi han var ein meister i å teikne og etterlikne ort- og dalarsetlar. Men dette var eit alvorleg brotsverk, og han vart dømd til døden ikkje mindre enn fire gonger, men tre gonger vart dødsdommane omgjorde til slavearbeid på livstid.

Read more
Read more

Mange meiner at ein tur langs den restaurerte delen av Den Trondhjemske Postvei mellom Leirvik og Dale er ein av dei største opplevingane ein kan ha. Berre nokre få stader på denne 40 kilometer lange strekninga er underlaget så ujamt at det er vanskeleg å sykle, og om du må ta turen innom Rv 57 og asfalten, så vil du også her kunne oppleve bilfrie idyllar.

Read more
Read more

Restaureringa har ført til at det er lagt betre til rette med stiar imellom grendelag, langs vatn, over heiar og til fjells. Med andre ord er vegen blitt eit mykje betre turterreng for folk i alle aldrar

Read more
Read more

Heilt frå 1660- åra har det vore sporadisk postferdelse på strekninga frå Bergen til Trondheim – i den tida da kongeriket var dansk-norsk. Den gongen var det fotfararar som pilegrimar og kongelege bodberarar som vandra den ruta. På grunn av at vegen blei stempla som direkte livsfårleg på grunn av rotne bruer og elles dårleg terreng, blei det 13.mai 1785 av kongen bestemt at postvegen skulle lagast. Grunnen var også vekefast postføring imellom dei to byane.

Read more