Sidemeny+
Read more

Nær Stryn sentrum, ved sida av Vipevegen, ligg Kjeldevatnet. Det er er eit verna våtmarksområde som ligg mellom industriområdet i sentrum og bustadsameiget på Kjeldeflata. I og rundt området er det eit yrande fugleliv frå midten av april kvart år.

Read more
Read more

Innerst i Gloppefjorden finn vi ei langgrunn sandstrand som ligg utanfor ein idyllisk camingplass. I 1991 vart dette våtmarksområdet freda, mest med tanke på eit rikt fugleliv. Den totale fredinga førte til at grunneigarane mellom anna måtte
slutte å ta ut sand som Gloppeelva tok med seg og spreidde utover strandområdet.

Read more
Read more

Prestefjæra eller Myklebustneset som mange kallar plassen, har fått namnet Prestefjæra fordi det er ein del av den gamle prestegarden.
Det vart fråskilt fleire tomtar frå bruket, mellom anna fekk lensmannen i 1938 frå delt seks mål jord til hus og eit lite småbruk. Det er også selt andre tomtar til bustader og til småbåthamn. Det som er igjen av prestegarden på Myklebust, er staten sin eigedom.

Read more