Sidemeny+
Read more

Gamalost er eit sterkt prov på den vestlandske optimismen og framtidstrua, i følgje nettsida til gamalostfestivalen. Gamle tradisjonar kombinert med ny kunnskap er viktige deler i produksjonen av denne særmerkte osten, som altså har sin eigen festival kvart einaste år i kommunen Vik i Sogn og fjordane.

Read more
Read more

Barnehagane i Leikanger har hatt fokus på mat og helse dei siste åra. Dette året er satsinga fisk og opplegget har vore felles for alle kommunale barnehagar. Det er dei eldste borna (femåringane) som har delteke i arbeidet. Den viktigaste samarbeidspartnaren har vore Jakt og Fiskelaget og fylkessatsinga Fiskesprell.

Read more
Read more

Mattradisjonar er ein del av kulturarven vår, og difor viktig å kjenne til. Mange av dei gamle bakaromnane er borte, men nokre er restaurerte og tekne i bruk. Eg har ein vedfyrt bakaromn i uthuset. Lukta av nybaka brød skaper hyggje og stemning. Brødbaking på gamlemåten er både tradisjonsbering, skapande aktivitet og rekreasjon.

Read more