Sidemeny+
Read more

Noreg var i den siste halvdelen av det 19. hundreåret prega av ei veksande industriverksemd, samstundes som utbygginga av kommunikasjonane knytte folk og landsdelar tettare saman. Dette var med å påverke utviklinga av dei ulike næringane, særskilt det tradisjonelle jordbruket. Vegar, dampskipstrafikk og turisme kom til å prege Førde mellom 1860 og 1900.

Read more
Read more

Det som i dag er kjent som skofirmaet Sko Olsen A/S ble etablert i 1897 av Johan Olsen som reperasjonsverksted og som produsent av nye sko. Sko Olsen holder til i de samme lokalene i dag, men har gjennomgått 2 utbygginger i 1959 og i 1970. I dag er det en moderne skoforretning på 300 kvm i tillegg til eget serviceverksted for småreperasjoner.

Read more
Read more

Selje Sparebank

21. mar 2007 by

I eit møte 21. April 1892 sette Selje heradsstyre ned ei nemnd til å gjera framlegg til plan for ei sparebank i heradet. Den 23/9 s.å gjekk heradsstyre med på planen og løyvde kr. 2000 til grunnfon for banken. Med kgl.res 27/1 1883 vart banken godkjent.

Read more