Sidemeny+
Read more

Dersom du har anlegg for å få krampe nytta det ikkje å ta seg arbeid på stader der du kan falle ned. Har du anlegg for svimmelheit bør du ikkje ta arbeid som krev arbeid i stilas. Dette er ikkje tull! Det er viktig å ta eit godt gjennomtenkt yrkesval og komma seg på rett hylle her i livet.

Read more
Read more

Som mange bygder i Hyllestad, har også Lifjorden fått sin song, skriven av Sjur Risnes.
Sjur var fødd på Risnes i 1877. Han var lærar, og mellom dei første som tok opp tanken om ei bygdebok for Hyllestad. Risnes skreiv ned mykje om tradisjonar om gamal sed og skikk i Hyllestad.
Sjur døydde i 1950. Han var gift med Gjertrud Bjørnestad. Det kan og nemnast at sonen deira var Harald Risnes, sjef for Bjørn West under krigen.

Read more
Read more

Alle er vel kjende med at Olav Bruknapp skreiv ein Hyllestad-song. Mindre kjent er det nok av Sigvald B. Systad også laga ein song om heimkommunen sin. Systad voks opp på bruk 4 på garden Systad, på Åfjorddalen, men flytte til Bergen, og døydde der kring 1980.

Read more