Sidemeny+
Read more

Flåm kyrkje

22. nov 2009 by

Middelalderkyrkja i Flåm vart bygd i 1667. Kyrkja er ei langkyrkje i tre med 160 sitjeplassar. Sagnet om huldrene fortel kvifor kyrkja ligg nede på garden Flåm.

 

Read more
Read more

Leikanger kyrkje er frå kring 1250 og er ei av dei eldre steinkyrkjene i landet. Kyrkja inneheld altertavle, døypefont og preikestol som kan brukast som læremiddel i matematikk. I denne artikkelen skal me sjå nærare på preikestolen i kyrkja og korleis den kan koplast til undervisninga. Du kan lesa meir om preikestolen. Eg lagar denne artikkelen som eit tips om bruk av nærmiljøet i undervisninga.

Read more
Read more

Heilt sidan 1200-talet har det stått kyrkjer på Kyrkjebø. Den første stod på Austreim, men rundt reformasjonen vart det bygd ei ny på Kyrkjebø. Kyrkja i dag er frå 1869.  Mange måtte i båt når dei skulle til kyrkje. Det var ikkje heilt ufarleg.

Read more
Read more

Lengst vest i havet i Flora ligg øya Kinn. Denne mest ubebudde øya har ein spennande historie og ikkje minst ei utruleg vakker, gamal kyrkje. Sjå for deg dei brattaste ville fjellsider. Eit frådande hav, der bølgjene bryt med voldsom kraft mot klippene. Ein  sagnomsust og heilt spesiell fjellformasjon, den kjende Kinnaklova. Midt i alt dette ligg Kinnakyrkja.

Read more
Read more

Det var ekstra stor oppslutning om17. mai i 1905. Mange stader vart dette markert på ulikt vis. Vi kjenner ikkje til korleis dette vart gjort i Selje. 7 . juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå hovudstaden og Stortinget?

Read more
Read more

Viss vi ser lenger tilbake i tida, ja, oppmot 700 år, ser vi at det har vore fleire kyrkjer på den same staden. Det er mange spennande historier knytta til dei, og her kan du lese litt om dei ulike Øn-kyrkjene som har vore reiste.

Read more
Read more

På den tid såg det ut som at det var ein slags ueinighet om kor den kyrkja skulle byggjast opp…
Når eit nytt kyrkjebygg skulle reisast, var det ikkje uvanleg at det stod strid om endeleg lokalisering. Slik vart det på Øn også. Til denne typen kyrkjestrid knyter det seg gjerne ymse soger – her som i andre deler av landet.

Read more
Read more

I 1958 vart ei ny kyrkje bygd etter at den førre brann ned etter eit lynnedslag.
Det er sikkert nokon som lurer på kvifor ho står der, for staden der er ikkje Øn. Bakgrunnen er at det vart sterk strid om plasseringa av kyrkja mest fordi kommunen hadde dårleg råd.

Read more
Read more

Øn gravkapell ligg på garden Øn, som har gitt soknet namn. Tidlegare kyrkjer i soknet har stått på morenehaugen gravkapellet no står, med flott utsikt både innover og utover Åfjorden.

Read more
Read more

Undredal

26. nov 2003 by

Undredal er ei lita bygd med omlag 100 innbyggjarar. Bygda er særprega med eit godt bevart strandsitjarmiljø. Kyrkja, ei lita stavkyrkje tidfest til 1147 og geitosten, gjer Undredal til ein turistmagnet.

Read more