Sidemeny+
Read more

Kvernhus

29. apr 2009 by

Gjennom tidene har vatn og vasskraft vorte nytta til energi. Mykje av arbeidet på gardane vart lettare då dei kunne nytta seg av vatn som til dømes til kverning av korn.

«Ved kvernbekken» av Jakob Sande
Å hei, kor det durar i kallen,
han vaskar i vatnet og sviv!
Surr-burr- går den knurrande trallen
so vassføyka sprutar og driv!
Stri gjennom sleipe sloket
stryk fossen i heksedans,
og høgt over skovleroket
ligg skummet i kvervelglans.
                             

Read more
Read more

Gardskverna

12. mai 2008 by

Vassdrivne kverner kom i bruk i Noreg allereie i mellomalderen. Vasskvernene var eit stort framsteg og gjorde kvardagen enklare for mange bønder. Å vere eigar av eit kvernhus med jamn tilførsle av vatn var ein skatta herlegdom på ein gard.

Read more
Read more

Kvernhuset på Hyllestad prestegard vart, om publikasjonen «Norges prestekald» (1894) står til truande, bygd i 1862 og karakterisert som «godt». Publikasjonen vart nytta til å freista prestar til utkantkall som Hyllestad. Kvernhuset var 3,2 m langt, 2,5 m breit og 1,5 m høgt.

Diverse synfaringar gjennom åra fortel om tilstanden for kvernhuset, og dermed evt. trong for vøling.

Read more