Sidemeny+
Read more

I høve Oddvar Torsheim sin 70-årsdag 2. november 2008, var det ei storstilt markering av den lokale kunstnaren i Naustdal "På sporet av Oddvar Torsheim". Mellom anna var det ei stor kunstutstilling i Naustdalshallen der alle barnehagane og skulane i bygda bidrog. I Lunden barnehage hadde vi ei målsetjing om at barna i samband med markeringa skulle bli betre kjent med kunstnaren, som delar av sin barndom budde i Naustdal. Alle dei aldersdelte gruppene løyste oppgåva ulikt, og eg vil i denne artikkelen fortelje kort om korleis 4-årsgruppa løyste oppgåva. 

Read more
Read more

Wergelandsåret 2008 : I år er det 200 år sidan Henrik Wergeland vart fødd, og dette vert markert på ymse vis rundt om i Noreg. Sidan Henrik på farssida hadde sine slektsrøter frå Sogn og Fjordane, vert jubileet markert også i vårt fylke, spesielt i Gulen kommune.

Read more