Sidemeny+
Read more

Like før ein kjem til Øvste Snauasetvatnet ligg det ein steinring like til venstre for stien, 1133 moh. Han er oppmura med ei til to steinraster. Ringen er ujamn og mest oval på form, 4-5m brei og 6-7m lang. Han ligg i ein liten skråning, terrenget er ujamnt og det er framleis mykje stein inne i ringen. Posisjonen er 32 v 0387636, 6765481 C

Read more
Read more

14 dyregraver på ein kort strekning. Ved utløpet av Styvisdalsvatni ligg det tre dyregraver på eit lite område. Dei har tydelege beiemurar og sperrar eit lite skar som dyra må gjennom enten dei no kjem frå Huldabotn eller ovanfrå fjellet der dei andre gravene ligg.

Read more
Read more

Vardane

31. mar 2006 by

Høgste punktet på den gamle stølsvegen mellom Breidalen og Bakka blir kalla Vardane. Ein må opp i ei høgd på ca 1350m, men vegen krokar seg fint opp den siste stigninga mot skaret. Det er tydeleg at han er lagd med omtanke for at bufarevegen skulle bli lettast mogeleg både for folk og beist.

Read more
Read more

På strekninga Varden -Styvisdalsvatni og opp til vatnet som Øvste Breivåi kjem frå ligg det ikkje mindre enn 14 dyregraver. I luftlinje utgjer dette knapt 2 km. Eit par av desse dyregravene er blitt undersøkte av professor Edvard K. Barth og me har difor ein del interessante opplysningar om dei.

Read more