Sidemeny+
Read more

Mange fjelltrimmarar vert ofte gåande på dei same toppane; dei har liksom funne sine stiar og strekkjer. Greit nok det; dei fleste av oss likar å ferdast i naturen, og naturen er der du er, men vågar du trø på litt ukjende stiar, vil du oppdage at sanneleg finst det fine stader utanom dine favorittoppar også. Templane på Lavikdalen er ein slik stad.

Read more
Read more

Fyrste veka i reinsjakta 2007, var det mykje rein i området rundt Kvevotni. Fram til laurdag har veret vore framifrå i høgfjellet. I tillegg til jakta og litt fiske, var det klasse over sjølve naturopplevinga

Read more
Read more

Også til Hesjetinden fører mange stiar. Utgangspunktete kan vere Hyllestad eller Sæsol, Sætre eller Berge eller Systaddalen. Vår tur startar i Mørketjønnbotnen på Øverås. Det er ein tur utan dei brattaste kneikane, men opplevingsrik likevel der stien buktar seg fram i småkupert og helst ope terreng.

Read more
Read more

Mellom trauste fjelltrimmarar i Hyllestad ragar ikkje Bøheia mellom dei ti gjevaste turmåla, men har du ein ledig time mellom sportssendingane på fjernsynet eller før sundagsmiddagen er ferdig, vil ein tur på Bøheia vere høveleg og sunt tidsfordriv. Store førebuingar trengst ikkje, men godt fottøy er ein fordel, for ein av stiane går over mange små myrar.

Read more
Read more

Laviksåta som ruvar 712 meter over havet, er ein av dei høgaste toppane i Hyllestad og eit vel omtykt turmål for fjelltrimmarar. Toppen ligg på kommunegrensa mellom Høyanger og Hyllestad, men høgste punktet med varden ligg på Hyllestadsida. Mange ruter fører mot toppen, og denne gongen er ?Trongane? utgangspunktet for turen vår.

Read more
Read more

Gloppen ungdomsskule hadde tradisjonen tru skidagen sin på Utvikfjellet i år og. Det var fine forhold både for dei som rende på brett eller alpinski i det nye skitrekket, dei som gjekk turen over fjellet til Kleivane skisenter i Fjellbygda og for dei som gjekk skitur til Fløtravarden. Nokre gav seg god tid og åt nista si på Fløtravarden. Den siste gruppa fekk også denne opplevinga. Godt skildra av ein 8. klassing.

Read more
Read more

Fjellvett

20. jan 2006 by

I Norge er vi kjend for våre bratte fjell og djupe dalar. Men å ferdast i fjellet er ikkje alltid ein spøk. No kjem snart påsketida og mange vil ut i skiløypa. Dersom ein skal vere trygg i fjellet er det viktig å ha respekt for naturen, og ikkje minst kunne dei ni fjellvettreglane.

Read more
Read more

Styrtregn kvelden før og morgonskodde skremde dei fleste frå den annonserte turen på Strandaheia torsdag 28 juli. Og nokre lada vel opp til Eggenipa-løpet. Men vi få som satsa på at skodda letta fekk ein fin tur.

Read more
Read more

Lifjellet

31. mai 2005 by

Lifjellet er eit særmerkt fjell i Hyllestad kommune og vert ofte kalla Lihesten fordi det er forma som hovudet på ein hest. Fjellet består stort sett av konglomerat.

Read more
Read more

Nei, dette vert for kort. Ingen skikkeleg fjelltrimtur?. Slike utsegner kjem lett når nokon ymtar frampå om ein tur på Rossvikheia, men kvifor ikkje ha eit mål som dei fleste kan nå ? Og kvifor ikkje gå ein tur der du slepp utrusta deg med ryggsekk full av proviant og kle ?

Read more
Read more

Selvågane grensar til «Fuglefredingsområdet i Bukta». Den raude Notabua viser godt igjen i dette våtmarksområdet. Dei aller fleste sjøfuglane som held seg innerst i Gloppefjorden, hekkar etter det eg kan sjå i Selvågane.

Read more