Sidemeny+
Read more

Stor Flamingo er ein av dei seks artane i flamingofamilien. Du vil ganske sikkert ikkje møte på fuglen i Gloppen eller elles i landet, men om du er på ferie i anten Afrika, Sør-Europa, India eller Sørvest-Asia, kan det hende du får auge på den selskaplege vadefuglen.

Read more
Read more

Kanadagåsa har i fleire år hekka i Gloppen. I fjor var det to par som hadde reir i Selvågane. Grågåsa derimot, har berre vore innom Gloppen under trekket vår og haust. I år har 3 grågås vore uvanleg lenge i Bukta – området. Kunne det bli hekking i år?

Read more
Read more

Som de ser av bilda, er horngjel ein lang slank fisk. Denne fisken kom rektor Olav Søreide med ein gong våren 2009. Elevane i 8A studerte fisken, dissekerte han og tok bilde. Sjølv om vi gløymde å måle lengda på fisken, kunne vi med hjelp av matematikk og målestokk, finne ut at denne horngjelen målte 84 cm.

Read more