Sidemeny+
Read more

Under krigen var Stryn ein viktig garnisonsstad for den tyske militærmakta. Det vert hevda at det på det meste var stasjonert så mykje som 4000 mann i kommunen, og det vart investert enorme summar i forlegningar og forsvarsverk.

Read more
Read more

Det er litt rart å stå midt inne i ein militærleir frå siste verdskrigen. Slik også når du kjem til restane og ruinane etter Løland Leir. Du vert litt stille, fylt av litt spenning og gru kanskje. For her er du ikkje i ei fantasiverd. I ein periode for vel 60 år sidan var livet i og ved Løland Leir verkelegheita for mange menneske.

Read more
Read more

Nesje Fort er opprinneleg eit gammalt fort som tyskarane bygde under andre verdskrigen. Fortet vart bygd på Nesje fordi det ligg ved munningen av Sognefjorden, og tyskarane kunne kontrollere innseglinga.

Read more