Sidemeny+
Read more

På garden Sande, blant gamle, ærverdige villaer ligg eit stort, kvitmåla hus. Dette var tidlegare Balestrand Gamleheim som opna i 1920. Før den tid hadde det vore vanleg at dei eldre i familien budde i eigne kårhus på gardane. Der vart dei tekne hand om av borna sine, som hadde teke over gardsdrifta. Verre var det med dei eldre som ikkje hadde så mange til å ordne for seg. Desse vart ofte einsame og hadde det vanskeleg både fysisk og psykisk. Då kunne ein gamleheim kome godt med. Fram til 1977 var dette møtestaden mellom gamle og unge i bygda.

Read more
Read more

Bensen-tunet

16. nov 2005 by

Bensen-tunet på Ålhus går heilt tilbake til 1600-talet. Tunet består av seks hus, den eldste bygningen er fjøsen som er 300 år. På initiativ frå målar Nikolai Astrup vart tunet freda i 1923. I dag er tunet arena for sogespelet om Audun Hugleikson.

Read more
Read more

Når vi ser tilbake på utviklinga i Leirvik, oppdagar vi at Hyllestad kommune har hatt ei hand med i laget heilt frå begynnelsen og til no.
I dag finn du mykje i Leirvik, butikkar, kro, båthamn og fleire andre ting å gle seg over.

Read more
Read more

Presthilleren var frå først av ein liten plass der det blir sagt at det budde ein fantefamilie. Dei hadde eit lite barn, og presten måtte oppom og døypa barnet ein gong han var på veg frå preike i Fresvik og skulle attende til Leikanger. Derav namnet.

Read more
Read more

Folk som kjem opp på Hyllestad ungdomsskule, vil no undra seg over det flotte bygget som er reist på Kvernhushaugen.Er ikkje dette skuret laga slik ein kan sjå på gamle naust og løer ?
Heilt rett – for her vil vi ta vare på gode tradisjonar og solid byggjekunst samstundes som vi sjølv får litt kjensle av korleis det er å bruke saga og svinge øksa.

Read more
Read more

Skåri

19. apr 2004 by

Skåri var opprinneleg ein husmannsplass under Hestetun, men vart sjølveigarbruk frå 1861. I dag er plassen infosenter for Utladalen og Jotunheimen.

Read more
Read more

VETTI

1. mar 2004 by

Vetti Gard og Turiststasjon ligg i Utladalen, ca.5 km frå Hjelle i Øvre Årdal. Frå Hjelle til Vetti er det traktorveg, den såkalla ”Folkevegen”.

Read more
Read more

For at folk før i tida skulle få lage seg t.d. graut, brød og flatbrød, måtte dei både dyrke og male kornet sjølve, det var sjeldan at det var nokon andre som gjorde det for dei. Det var når kornet skulle gjerast om til mjøl, at kvernhusa kom inn i biletet.

Read more
Read more

I dag er Skor ei fredeleg, lita bygd. Litt aude ligg ho til, men ho er likevel framleis kjent for dei 5 kvernhusa som står i Indre Skor. Over 2000 besøkande frå mange forskjellige land, mest frå Japan og Tyskland, bestemmer seg for å få med seg minne frå kvernhusa i den vesle bygda.

Read more
Read more

Ute på Sørbøvåg ved Allmeningen, i krysset der du kan ta av mot Dale, ligg det eit ganske så falleferdig og bortgløymd hus på garden Haugen. I det falleferdige huset ligg det fullt av bur og andre ting, ingen vegger, berre bur etter bur bortover. Og to gamle, rotne senger ligg i enden av huset. Kva hus kan dette vere? Jo, les vidare, og du vil få svaret.

Read more
Read more

Sjølv om husa har blitt restaurert ein del gonger, har dei behalde plassen sin i motsetning til konstruksjonen, som har endra seg minst like mange gonger. Det er ein avansert, men ganske praktisk konstruksjon vi i dag kan sjå.

Read more
Read more

Frå sommaren 1991 har det gått føre seg eit omfattande kultiveringsarbeid i heimre delen av Utladalen. Arbeidet omfattar gardane Skåri, Avdal med Hagaberg og Vetti.Samarbeidspartnerar har vore Årdal Turlag, Årdal kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Naturoppsynet for Jotunheimen Nasjonalpark.

Read more
Read more

I 1867 eller 1871 gjekk skreda i Holtagjelet. Ho tok med seg vasshjulet og maskinhuset, for vidare på båe sider av gamletuner og heilt til sjøen i Vetleøyri. Stovedøri gjekk full av snø, og dei kom seg ikkje ut.Det gjekk ei ny skrede i Holtagjelet nokre år seinare. No gjekk det verre med tunet på garden. Bustadhuset vart skadd, og løe, fjøs og stall vart rivne bort.

Read more
Read more

Idrettslaget si hytte på Kallbakk vart mykje brukt i åra 1950-60, då særleg i påsken. Hytta var alltid open, og dei som overnatta der hadde ansvar for at det var varmt der. Hytta hadde eigen kjøkken avdeling, der forbipasserande kunne lage seg varm mat.

Read more