Sidemeny+
Read more

I Florø finn ein eit levande engasjement når det gjeld båt og båtliv. Frå Strandgata kan ein sjå ei perle av ein veteranbåt med landligge på Kolkaia. Dette er M/S Atløy – ein «Fjordabåt» frå 1931. Det er den einaste veteran-rutebåten i Sogn og Fjordane som er teken vare på i tilnærma opphavleg stand.

Read more
Read more

I 1997 vart Holvikjekta vald til kulturminne for Gloppen komune. Valet kom neppe uventa.
Heilt frå Holvikjekta vart sett på land for godt i 1906, har folk sett verdien i å ta vare på dette fartøyet.

Read more