Styringspanelet

Nedanfor ser du forklaring på menypunkta i styringspanelet, klikk på bileta for å sjå dei i full storleik og betre kunne lese forklaringane. Det er dette skjermbiletet du vil sjå rett etter at du har logga inn på GeoAtlas. Merk at når du surfar ute på GeoAtlas-nettstaden medan du er innlogga vil det liggje ei svart menylinje heilt øvst i skjermbiletet, og ved å klikke på ordet «GeoAtlas» her vil du kome til styringspanelet.

Retting, mars 2017: Det er skjedd ei endring av innhaldet på det kvite feltet til styringspanelet. Dei gamle «korta» med mellom anna lenke til profilsida di er tekne vekk, og det ligg i staden ein oversikt over artiklar du følgjer og ein oversikt over heille nettstaden. Resten av forklaringa – kring menypunkta i dei svarte områda – stemmer framleis: