Sidemeny+
Read more

Ein pensjonist frå Gloppen, som ofte fiskar på Gloppefjorden, kunne fortelje om ein spesiell fangst ein dag, hausten 2009. Fisken likna på ei lita kveite, men det var noko rart med hovudet. Augene såg liksom til «feil» side.

Read more
Read more

Som de ser av bilda, er horngjel ein lang slank fisk. Denne fisken kom rektor Olav Søreide med ein gong våren 2009. Elevane i 8A studerte fisken, dissekerte han og tok bilde. Sjølv om vi gløymde å måle lengda på fisken, kunne vi med hjelp av matematikk og målestokk, finne ut at denne horngjelen målte 84 cm.

Read more
Read more

Tredreparar (Cossidae)
Tredreparane er ein familie av middels store til svært store sommarfuglar. Larvane utviklar seg i veden på levande busker eller tre. Roger og Olav i 9. klasse ved Gloppen ungdomsskule, fann denne store larven på ca 10 cm her ein dag.

Read more
Read more

I sentrum av Nordfjordeid finn du den sjeldne og raudlista flikmelda. Miljøvernminister Erik Solheim sende for ei tid tilbake postkort til ordføraren i Eid kommune, og ba ho passe godt på denne sjeldne blomsten. Han veks i strandkanten i Nordøyrane. Merkeleg nok pågår det utfylling i dette området. Nok ein gong må våtmark på Eid vike plassen for steinmasser frå Lotetunellen.

Read more
Read more

Målingar er eitt av hovudområda i matematikk og med eigne kompetansemål etter 2., 4., 7., og 10. årssteget. Her tek me opp bruk av GIS (geografisk informasjonssystem) som eit digitalt verktøy til måling av lengd og areal. Artikkelen viser samhandling mellom høgskule og grunnskule i eit lite utviklingsarbeid for ein vidareutdanningsstudent i matematikkdidaktikk ved HSF. Elevane er frå Kvam skule i Nord-Fron kommune.

Read more
Read more

Kvam skule er ein 1-7 skule i Nord-Fron kommune. Sissel Moen er lærar ved skulen og som student på vidareutdanninga Matematikkdidaktikk for mellomsteget (Høgskulen i Sogn og Fjordane), har ho levert ei oppgåve om matematikk og nærmiljøet. Artikkelen tek sikte på å inspirera  lærarar til å «leita» etter matematikk i nærmiljøet.

Read more
Read more

I gamle medlemsblad frå lag og organisasjonar kan du finne mange gode soger som i utgangspunktet verkar nokså truverdige. Sanne kan dei også vere, medan somme av dei har mykje av vandrehistoria i seg. Her kjem ein historie frå Bøfjordingen, nr. 2 – 1997.

Read more
Read more

Bie

29. mai 2009 by

Svært mange stader i landet kan ein finne bikuber, og sjølvsagt, ein heil masse med bier i og rundt dei. Biene er ikkje berre attraktive for at vi skal kunne skaffe honning, men også for bivoks og pollinering av dyrka plantar.

Read more
Read more

Rivedal er området der Ingolf Arnarson og Leiv Rodmarson vaks opp. Dei er kjende personar frå vikingtida, og ein viktig del av kulturhistoria til «Holmedalsbygda«. Ingolf står staut og vakker på sokkel i Rivedal, og Leiv har sin bautastein i fjæra i Kleppeneset. Denne artikkelen skal gje deg historia frå både Ingolf og Leiv, samt ei skildring av eit skodespel 1000 år tilbake i tid. Det er berre å følgje med vidare.

Read more
Read more

Gamalost er eit sterkt prov på den vestlandske optimismen og framtidstrua, i følgje nettsida til gamalostfestivalen. Gamle tradisjonar kombinert med ny kunnskap er viktige deler i produksjonen av denne særmerkte osten, som altså har sin eigen festival kvart einaste år i kommunen Vik i Sogn og fjordane.

Read more
Read more

Kystmuseet

14. mai 2009 by

Kystmuseet i Sogn og Fjordane ligg i Florø, og er eit museum for kyststroka i fylket. Museet ligg 2 km frå sentrum av byen. Museet ligg ved sjøkanten i eit idyllisk område. Inne i museet kan du vandre tilbake i historia til forfedrane dine, eller du kan sjå kva utstyr dei måtte klare seg med. Du kan også sjå kva dagens teknologi har å by på. Går du ute i det fine friluftsområdet rundt museet, vil du kunne stikke innom gamle buer og hus som er flytta frå ulike plassar ved kysten, og restaurert av dyktige handverkarar ved museet.

Read more
Read more

Livet i fjøra

13. mai 2009 by

Kvart år reiser to av klassane ved Sande skule i Gaular, til Norevikane. Her skal dei utforske livet i fjøra. Alle elevane gleda seg til tur og er veldig spente på kva dei kan finne.

Read more
Read more

Det var ein spent gjeng frå Tangen skule som tysdag 16.09 hadde teke turen opp på Sletterust i Årdalsfjella for å starte på lokalhistorieprosjektet vårt. Med oss i tilhengar hadde me syklar som skulle frakte oss dei 11kilometrane ut langs anleggsvegen frå 1920, ein veg som vart nytta i samband med tunellarbeida inne i fjellet.

Read more
Read more

Allè Allè

11. mai 2009 by

For å koma inn til ein av dei flottaste gardstuna i Sogn må ein passera gjennom ein mektig allè som er godt over 100 år gamal. Det er ei heilt eiga stemning når ein går i ein slik passasje.

Read more
Read more

Svelgen Idrettshus var gjenstand for lange og mange diskusjonar på mangt eit kommunestyremøte opp gjennom tidene. I 1992 vart det endeleg gjeve grønt lys for at STIF og bygda skulle få dette etterlengta bygget. I desember 1993 var det så stor innflyttingsfest der alle i bygda var innviterte. Går ein rundt huset, vil ein oppedage at her finn ein mange geometriske figurar både på og rundt bygget. Dette er noko vi har nytta oss av, og elevane synest det er kjekt og utfordrande og ha desse øktene Les meir om STIF her:

Read more
Read more

Skulekvardagen til elevane består mykje av å sitje i eit klasserom framfor lærebøker og data. Det er viktig å bryte noko ov denne undervisningsforma, og bruke nærmiljøet i opplæringa. Nigardsbreen er ein brearm av Jostedalsbreen, som ligg i vakre Luster kommune. Det er ikkje berre bre ein kan vitja om ein tek turen til Jostedalen. Her ligg også eit stort nasjonalt informasjonssenter for Jostedalsbreen nasjonalpark, Breheimssenteret. Me skal no sjå nærmare på moglegheitane for å leggje opp ein skuledag ved denne nasjonalparken.

Read more
Read more

I skogen på Løkja i Eid kommune ligg det ein stor stein. Til denne steinen er det knytt ei segn. Denne fortel om kvinna Sefru som fekk eit tungt liv, men vart trøysta av fristaden sin Sefrusteinen.

Read more
Read more

Kvar vår like etter at snøen har smelta breier det seg eit kvitt teppe i skog og mark mange stader her på Indre Hafslo. Ja enkelte stader er det så kvitt at ein nesten skulle tru at snøen var komen tilbake, men dette er ikkje snøen, det er kvitveisen som minner oss om at våren no nærmar seg. Kvitveisen er ei fleirårig urt i soleiefamilien og ein av våre mest karakteristiske vårplanter. Kvitveisen er vanlegvis den andre blomen som dukkar opp om våren etter hestehoven

Read more
Read more

Som ledd i at alle bygdene i Sogn skulle få straum laut det trekkast kablar frå sørsida av Sognefjorden over nordsida. Kjelda til straumen var Vikafalli som ligg i Vik kommune og kraftspennet gjekk frå Feios over til Fatlaberget aust for Leikanger. I mange år hadde dette verdsrekord som lengste kraftspenn.

Read more
Read more

Vetti gard laga i ull

9. mai 2009 by

Vetti gard laga i ull inspirert av garden «Vetti» som ligg i Utladalen naturvernområde. Dette vart min inspirasjon til eit tverrfagleg undervisningsopplegg, der eg legg vekt på praktisk arbeid med arkitektur i skulen.

Read more
Read more

Reis eller dø

9. mai 2009 by

Som eit resultat av napoleonskrigane, hamna Danmark/Noreg i krig med England. Blokaden som fylgde, skapte matmangel i Noreg. Borkebrød var ikkje uvanleg. Arbeidsløyse vart eit problem utover i hundreåret. For mange vart dette eit val mellom flytting og hunger.

Read more
Read more

Sommaren tek til og nærma seg. Dagane vert lengre og lysare. Aurland tek så smått til og vakna frå vinterdvalen. Næringslivet og innbyggjarane tek til å klargjera seg til nok ein sommar med eit yrande turistliv.

Read more
Read more

Nikolai Astrup Frå Mo og Jølster vidaregåande skule er det ikkje langt til Astruptunet på sørsida av Jølstravatnet. Ein gong eit brattlendt småbruk men i dag tatt i bruk som museum, kalla etter Nikolai Astrup (1880-1928), ein av dei største norske kunstnarane frå tidleg 1900-tallet. Han kjøpte småbruket på Sandalstrand i 1912 for å busette seg der med sin familie. Det var der han også hadde atelieret sitt. Han skildra som oftast naturen med hovudvekt på sitt nærområde. I heimbygdene (mellom anna Sunde og Ålhus) fann Astrup motiv og inspirasjon til sine naivistiske og sterk ekspressive bilete.

Read more