Sidemeny+

Kontaktinformasjon

Spørsmål kring bruken av nettstaden og netthaldet rettast til Vestland fylkeskommune:

Sigrun Espe
leiar – arkiv/kultur, idrett og inkludering
Sigrun.Espe@vlfk.no
57 63 81 43

Utvikling av nettsida og karttenesta er ved Asplan Viak AS; support@avinet.no.
Dersom du ynskjer å nytte tematiske data frå GeoAtlas i andre kartløysingar, t.d. kommunen si heimeside, er det mogleg å få tilgong til desse ved hjelp av dei opne standardane WMS og WFS. Informasjon om korleis du set opp ei WMS/WFS-kopling mot GeoAtlas vil kome her etterkvart. Inntil vidare må du ta kontakt med Asplan Viak for å få denne informasjonen.