Sidemeny+

Kontaktinformasjon

Spørsmål kring bruken av nettstaden og netthaldet rettast til Sogn og Fjordane fylkeskommune:

Sigrun Espe 
rådgjevar ved nærings- og kulturavdelinga
sigrun.espe@sfj.no
990 44 666

Utvikling av nettsida og karttenesta er ved Asplan Viak Internet AS; support@avinet.no.
Dersom du ynskjer å nytte tematiske data frå GeoAtlas i andre kartløysingar, t.d. kommunen si heimeside, er det mogleg å få tilgong til desse ved hjelp av dei opne standardane WMS og WFS. Informasjon om korleis du set opp ei WMS/WFS-kopling mot GeoAtlas vil kome her etterkvart. Inntil vidare må du ta kontakt med Asplan Viak Internet AS for å få denne informasjonen.