Sidemeny+
Read more

Mange kjenner til at det er eit bjørnehi i Stryn, og plassen vert vitja av både barnehagar og skular i Stryn. Plassen ligg på eit høgdedrag nordaust for Øvrebergssetra, omlag 1 km vest for Tonningssetra. Store steinar som ligg att frå issmeltinga frå tidlige isbrear, har laga ei stor hole med opning i begge kantar. Naturen og historia som høyrer til staden, gjer at Hidehogen er eit ynda turmål for barnehagar og skular i Stryn kommune.

Read more
Read more

Under krigen var Stryn ein viktig garnisonsstad for den tyske militærmakta. Det vert hevda at det på det meste var stasjonert så mykje som 4000 mann i kommunen, og det vart investert enorme summar i forlegningar og forsvarsverk.

Read more
Read more

Nær Stryn sentrum, ved sida av Vipevegen, ligg Kjeldevatnet. Det er er eit verna våtmarksområde som ligg mellom industriområdet i sentrum og bustadsameiget på Kjeldeflata. I og rundt området er det eit yrande fugleliv frå midten av april kvart år.

Read more
Read more

Wergelandsåret 2008 : I år er det 200 år sidan Henrik Wergeland vart fødd, og dette vert markert på ymse vis rundt om i Noreg. Sidan Henrik på farssida hadde sine slektsrøter frå Sogn og Fjordane, vert jubileet markert også i vårt fylke, spesielt i Gulen kommune.

Read more