Sidemeny+
Read more

Vi var på tur til Bolkevikja. Etterpå laga vi skodespel om korleis folket i Bolkjevikja kunne ha vore, dersom dei hadde eksistert. Persongalleriet hadde vi fått av læraren, og av elevar som hadde laga skodespel om det same i 2003.

Read more
Read more

Ervik Havfiske

15. mai 2008 by

Ervik Havfiske held for tida til på Otneimneset. Der har dei nettopp bygt nytt kontorbygg. Tidlegare heldt dei til på Refsnes i nærleiken av Ervik på. Begge stadane ligg på Stadlandet. Dei er også Noregs største autolineselskap.

Read more
Read more

Mannjen

29. apr 2008 by

Ein dryg times gange utanfor ytste garden i Seljebygda, Skårbø, finn vi ein imponerande steinformasjon. Ikkje så lett tilgjengeleg, men absolutt verd turen…

Read more
Read more

Selje Sparebank

21. mar 2007 by

I eit møte 21. April 1892 sette Selje heradsstyre ned ei nemnd til å gjera framlegg til plan for ei sparebank i heradet. Den 23/9 s.å gjekk heradsstyre med på planen og løyvde kr. 2000 til grunnfon for banken. Med kgl.res 27/1 1883 vart banken godkjent.

Read more
Read more

Det var ekstra stor oppslutning om17. mai i 1905. Mange stader vart dette markert på ulikt vis. Vi kjenner ikkje til korleis dette vart gjort i Selje. 7 . juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå hovudstaden og Stortinget?

Read more
Read more

Selje Golfklubb

13. des 2006 by

Selje Golfklubb er ein fin sosial og artig hobby, i Selje er det mange så spelar dagleg. Sjølve klubben vart starta 30.oktober 1997. Så det er ein ung klubb i forhald til andre i Norge.

Read more
Read more

Selje Kyrkje

29. nov 2006 by

I 1654 vart kyrkja flytta frå Selja inn til fastlandet. Det var på grunn av at ein båt med kyrkjefolk forliste og alle drukna. Det var også vanskeleg å legge til med båt på Bø, den staden kyrkja låg ute på Selja.Selja fekk ei av dei første kyrkjene i heile Noreg etter at Kong Olav Tryggvason i år 996 gjorde Selja til helgenstad. Kyrkja han let byggje under hellaren på Selja var også den første sognekyrkja. Seinere stod soknekyrkja på Bø, på innsida av øya, før ho vart flytta til fastlandet.

Read more
Read more

Sandviksdalen

29. nov 2006 by

Sandviksdalen ligg i Selje kommune, eit stykke over ein plass som heiter Barmsund. Sandviksdalen har ein eldgammal skog der trea har heilt spesiell form og storleik.

Read more
Read more

Tarvaldseggja

22. nov 2006 by

Eggja er Seljes nest høgste fjelltopp. Turen opp er ein grei fjelltur for folk som berre vil ha seg ein mosjonstur, med bra utsikt over Selje og områda rundt.

Read more
Read more

KLIPET

15. nov 2006 by

Selje idrettssalg har lagt ut 16 fjellpostar og Klipet er den enklaste av dei å gå til.
Alle postane gjev ulike mengder poeng, og klipet har berre eitt, når du registrerar deg i boka som bevis på at du har vore der.

Read more
Read more

Kvernhusdalen.

8. nov 2006 by

Kvernhusdalen ligg i Selje kommune, i passeleg gangavstand, om lag ½ time frå selje sentrum.
Dalen er eit mykje brukt turområde, der det er både kulturminne og eit brukbart fiskevatn, med fritt fiske.

Read more