Sidemeny+
Read more

Lunden barnehage i Naustdal er ein fire avdelings barnehage i Naustdal kommune. Grunnlaget for arbeidet vårt er dei sju fagområda i rammeplanen. Vi vektlegg og har tyngdepunkt i kvart fagområde i 1-2 månader kvart år.  I tillegg har Naustdal kommune bestemt at vi skal satse på språk og språkutvikling som eit gjennomgåande tema for dette barnehageåret.

Read more
Read more

I høve Oddvar Torsheim sin 70-årsdag 2. november 2008, var det ei storstilt markering av den lokale kunstnaren i Naustdal "På sporet av Oddvar Torsheim". Mellom anna var det ei stor kunstutstilling i Naustdalshallen der alle barnehagane og skulane i bygda bidrog. I Lunden barnehage hadde vi ei målsetjing om at barna i samband med markeringa skulle bli betre kjent med kunstnaren, som delar av sin barndom budde i Naustdal. Alle dei aldersdelte gruppene løyste oppgåva ulikt, og eg vil i denne artikkelen fortelje kort om korleis 4-årsgruppa løyste oppgåva. 

Read more
Read more

Mattradisjonar er ein del av kulturarven vår, og difor viktig å kjenne til. Mange av dei gamle bakaromnane er borte, men nokre er restaurerte og tekne i bruk. Eg har ein vedfyrt bakaromn i uthuset. Lukta av nybaka brød skaper hyggje og stemning. Brødbaking på gamlemåten er både tradisjonsbering, skapande aktivitet og rekreasjon.

Read more
Read more

Det er mange år sidan budeiene budde på støylane for å mjølke kyrne om somrane, men Savlandsstøylane vert framleis brukt den dag i dag. Om somrane går det fleire saueflokkar, og nokre ungdyr her. Det fins fleire vatn i området, der det er fint både å fiske med stang og setje garn, og bade når det er varmt om sommaren. Mange reiser opp for å plukke blåbær og molter rundt støylane, og ein kan jakte på hjort og fuglar i området.

Read more