Sidemeny+
Read more

Kvar vår like etter at snøen har smelta breier det seg eit kvitt teppe i skog og mark mange stader her på Indre Hafslo. Ja enkelte stader er det så kvitt at ein nesten skulle tru at snøen var komen tilbake, men dette er ikkje snøen, det er kvitveisen som minner oss om at våren no nærmar seg. Kvitveisen er ei fleirårig urt i soleiefamilien og ein av våre mest karakteristiske vårplanter. Kvitveisen er vanlegvis den andre blomen som dukkar opp om våren etter hestehoven

Read more
Read more

Skulekvardagen til elevane består mykje av å sitje i eit klasserom framfor lærebøker og data. Det er viktig å bryte noko ov denne undervisningsforma, og bruke nærmiljøet i opplæringa. Nigardsbreen er ein brearm av Jostedalsbreen, som ligg i vakre Luster kommune. Det er ikkje berre bre ein kan vitja om ein tek turen til Jostedalen. Her ligg også eit stort nasjonalt informasjonssenter for Jostedalsbreen nasjonalpark, Breheimssenteret. Me skal no sjå nærmare på moglegheitane for å leggje opp ein skuledag ved denne nasjonalparken.

Read more