Sidemeny+
Read more

STORT FUNN

24. nov 2009 by

Arkeologar avdekka gamal handelsplass på Nordre Bjørkum i Lærdal
"Me er sikre på at det har foregått omfattende produksjon av gjenstander her". Seier prosjektleiar Morten Ramstad. 

Read more
Read more

Turn er topp

22. nov 2009 by

Turngruppa i Lærdal har lange tradisjonar. I over tredve år har dei vore med på å skapa viktig kulturaktivitet blandt born, unge og vaksne. " Hugsar du me stod og turna med kvite foldeskjørt og raude turndrakter? Me var so søte!" seier Trine Grøttebø, noverande leiar i turngruppa i Lærdal.

Read more
Read more

Tek ein seg ein tur på elvebreidda langs Lærdalselvi, tenkjer ein ikkje på alt arbeidet som er er lagt ned for å førebyggje flaumøydeleggjingar. Her har dei i generasjonar lagt stein på stein for å hindre at elva tek nye vegar.

Read more