Sidemeny+
Read more

I samband med prosjektet Vestladets historie ut i skulen har 7. klasse arbeida med tema som er knytt til bygda si lokalhistorie. Vi har forsøkt å finne viktige særtrekk i dei lokale endringane frå 1800 til 1900 talet. I tillegg har vi arbeida med temaet fiskarbonden, der båtbyggjing står sentralt. Vi har vore heldige og fått bruke boka til Jostein Røstbø, Industristad bygd på skip og sardiner, som vart gitt ut av Sunde Grendalag i 1999. Jostein voks opp på Sunde og har sine djupaste røter her. I forordet skriv han at boka er skriven av ein sundebu med stor entusiasme for emnet.

Read more