Sidemeny+
Read more

Fram til om lag 1900 var skikken på Voss at både kvinner og menn reid i brureferd både til og frå kyrkje.
"Det skrider framom eit brudlaupsfylgje
med koneskaut og med gylte sylgje,
og blanke hestar med folk i salen.
Eit vakkert opptog i bygdedalen."
Slik er fyrste verset av diktet "Ridande vossabrudlaup" av Arnfinn Gjeråker.
 

Read more
Read more

Kvernhus

29. apr 2009 by

Gjennom tidene har vatn og vasskraft vorte nytta til energi. Mykje av arbeidet på gardane vart lettare då dei kunne nytta seg av vatn som til dømes til kverning av korn.

«Ved kvernbekken» av Jakob Sande
Å hei, kor det durar i kallen,
han vaskar i vatnet og sviv!
Surr-burr- går den knurrande trallen
so vassføyka sprutar og driv!
Stri gjennom sleipe sloket
stryk fossen i heksedans,
og høgt over skovleroket
ligg skummet i kvervelglans.
                             

Read more
Read more

I samband med prosjektet Vestladets historie ut i skulen har 7. klasse arbeida med tema som er knytt til bygda si lokalhistorie. Vi har forsøkt å finne viktige særtrekk i dei lokale endringane frå 1800 til 1900 talet. I tillegg har vi arbeida med temaet fiskarbonden, der båtbyggjing står sentralt. Vi har vore heldige og fått bruke boka til Jostein Røstbø, Industristad bygd på skip og sardiner, som vart gitt ut av Sunde Grendalag i 1999. Jostein voks opp på Sunde og har sine djupaste røter her. I forordet skriv han at boka er skriven av ein sundebu med stor entusiasme for emnet.

Read more