Sidemeny+
Read more

Nyborg

2. jun 2010 by

Nyborg er ein liten plass i Gulen, om lag 2 km frå Dalsøyra. Det er 6 menn, som har vore med å gjere Nyborg kjent.
Det er : Elias K. Furubotten ,Ole Erikson ,Erik Olsson Sandnes ,Oddmund Sandnes ,Egil Sandnes og Ørjan Sandnes

 

Read more
Read more

Wergeland Halsvik vart opprinneleg starta av Trygve Wergeland (fødd 14. mars 1909, død 29.mai 1979) i 1929 då han kom heim frå Calgary, Canada. I Canada opplevde han depresjonstida. Hardt, målretta arbeid og fantasi var nok til å overleve dei tøffaste forhalda. Han reiste derfor attende til Noreg og Steine. Der var forholda svært dårlege.

Read more
Read more

Den 13. november 1942 vart flyet Junkers JU 52 savna. Fem veker seinare den 18. desember, var det ein som heitte Martin Tangedal som seinsanka sauene sine over Virkesdalen på Dalsøyra. Han kom over flyet. Og melde frå til lensmannen i Gulen same dagen.

Read more
Read more

I vikingtida var det mange langskip, som for forbi den vakre bygda Hyrrokkinir. Ein dag kom Gladværskongen,og han hadde med seg mykje av verdi. Han blei illsint då han vart rundstolen av nokre kjeltringar.

Read more
Read more

Losjen er ein del av IOGT som står for International Organisation of Good Temlars (Godtemplarordenen). På Dalsøyra var det to losjar. Barnelosjen heitte Bløming og den vaksne losjen Me Vil. Møta vart haldne i klasseromma på gamleskulen. Barnelosjen hadde møte på søndagar ein gong i månaden.

Read more
Read more

Vi satt rundt et bord, en lærer og fire førsteklassinger. Vi var akkurat ferdig med å lese ei bok som alle hadde hver sitt eksemplar av. Vi hadde lest den høyt i fellesskap.

Read more
Read more

Spennande arbeid

24. mar 2010 by

6./7. klasse har dei siste vekene jobba med ein ny arbeidsmetode innan lesing, resiprok lesing. Elevane hadde ikkje kjennskap til denne arbeidsmetoden frå før, men var ivrige frå første stund.

Read more
Read more

Spennande, men det tok litt lang tid med samtale og oppsummering av det me arbeidde med, var ein av kommentarane frå elevar i 10.klassen etter at dei hadde gjennomført utprøving av resiproke undervising

 

Read more
Read more

Henkabua er ein institusjon på Byrknes, eit bygg som har gått inn i historia. Her har det vore sildesalting, størjemottak, oljesal og ikkje minst ein sosial samlingsplass for byrknesingane. Til å begynne med blei kaia og bua kalla for »Larskaia» og »Larsbua» etter han som bygde ho, Lars. Etter kvart overtok sonen Henrik Larsen drifta, og etter at Lars døydde begynte bygdefolket å kalle det for »Henkakaia» og »Henkabua». Henrik dreiv bygget fram til han døydde i 2003.

Read more
Read more

Ånneland er en øy i Ytre Gulen. I 1948 startet Laurits og Olav Ånneland et sagbruk der. Arbeidet på sagbruket ble utført i tillegg til et annet fast yrke. Til å begynne med gjorde de alt for hånd, – senere ble det meste automatisert De bygde også et ekstra bygg som gav bedre plass å jobbe på. Dette forsvant desverre i en storm på 1980-tallet. Sagbruket er i dag nedlagt.

Read more
Read more

I utmarka på Byrknes står det no fleire, gamle småbygg av stein. Desse blir lokalt kalla vårflorar. Ein vårflor er ein slags seter som vart brukt for mange år tilbake. Vårflorane vart brukt som sommarfjøs for å mjølke og ta vare på kyr i sommarhalvåret, då dyra var på beitet i utmarka.

Read more
Read more

Etter å ha returnert frå Amerika i 1915 starta Martin E. Birknes ein krabbefabrikk på Byrknes . Fabrikken gjekk godt og vaks. På det meste kunne det vere 60 arbeidarar der. Dette var folk frå Byrknes og øyene rundt. Produkta vart send til fleire utanlandske land. Bedrifta var på randen av konkurs i 2-3 år, men tok seg opp att og gjorde det veldig bra vidare.

Read more
Read more

Ånneland er en øy i Ytre Gulen. I 1948 startet Laurits og Olav Ånneland et sagbruk der. Arbeidet på sagbruket ble utført i tillegg til et annet fast yrke. Til å begynne med gjorde de alt for hånd, – senere ble det meste automatisert De bygde også et ekstra bygg som gav bedre plass å jobbe på. Dette forsvant desverre i en storm på 1980-tallet. Sagbruket er i dag nedlagt.

Read more
Read more

På slutten av 1800-talet var laksehyttene i skjergarden ein viktig ressurs for sjøfolk som dreiv med fiske utanfor øyane på Byrknes. Dei vart tekne i bruk som kvilepost når heimreisa vart for lang. Hyttene var små, og dei vart brukt mest om sommaren fordi dei var lite isolert. Etter 1940 vart dei ikkje brukte meir.

Read more
Read more

Glavær

16. jun 2008 by

Glaværer ein liten holme/lita øy i Gulen der eg og familien reiser på sommarferie. Det har levd folk der i generasjoner. No i dag er det berre 10 menneske med etternamnet Glavær.

Read more
Read more

Kom dei første menneska til Noreg i ein båt laga av skinn og stokkar? I fylgje historeforskinga gjorde dei nett det. I denne artikkelen kan du lesa om korleis dei første menneska tilpassa seg dei enorme klimaendringa i Skandinavia etter den siste istida. Du vil også finna lenkjer til nettstader med gode animasjonar om livet i steinalderen.

Read more
Read more

Kystlyngheilandskapet har vore karakteristisk for naturen langs ytre delar av vestkysten. Landskapstypen vart skapt og drive i eit samspel mellom menneske og natur. Naturtypen har vore viktig for kystfolk frå Lofoten til Portugal i over 5000 år, men i dei siste 100-50 åra har landskapet endra seg radikalt.

Read more
Read more

Den 19.09.1979 var Austri på veg fra Trondheim via Svelgen til Polen med råjern. Båten gikk på land i 18 tiden på ettermiddagen. Av mannskapet på ni ble fire berget mens fem omkom. En av dem er fortsatt ikke funnet. Lokalbefolkningen på Byrknesøy hjalp til med varme tepper, husly, mat og kaffe til de som ble berget.

Read more
Read more

Sjøbua i Svanholmen , Byrknesøy, har i mange år gjort nytte i fiskeribransjen. Ho har i alle år vore ein del av inntektsgrunnlaget for folket i Svanholmen. No er sjøbua ombygd, og husar fiskeglade turistar frå inn- og utland, og er igjen blitt ein viktig del av inntektsgrunnlaget for folka i Svanholmen.

Read more