Sidemeny+
Read more

Livet i fjøra

13. mai 2009 by

Kvart år reiser to av klassane ved Sande skule i Gaular, til Norevikane. Her skal dei utforske livet i fjøra. Alle elevane gleda seg til tur og er veldig spente på kva dei kan finne.

Read more
Read more

5 klasse ved Sande skule har dei siste åra hatt prosjekt om fuglar i nærmiljøet. Dei har bygd fuglekassar, hatt vedlikehald av eldre fuglekassar og utover våren hatt jamleg observasjonar i kassane.

Read more
Read more

Dette er eit undervisningsopplegg som så vidt er kome i gong våren 2007. Opplegget har laksefiske, historie/kultur og Folkesti. FabelAktiv er støttespelarane som underviser elevane i laksefiske og kasting med flugestang. Unn Karin Kleppe og Olav Johan Mo tek seg av den historiske/kultur delen.

Read more