Sidemeny+
Read more

Kanona i Havreneset er eit synelg minne etter den andre verdenskrig. Det er berre ei kanon som står igjen på denne kanonhaugen. Dei  to andre kanonpunkta står tomme. Flora krigshistorielag har teke på seg oppdraget å oppgradere dette området. Dei har reinska området ved kanona og sikra det med  gjerde.Dei har og funne fram til den opprinnlege tunnelen som var  mellom kanonpunkta slik at ein kan gå gjennom den. Dette er både spanande  og skummelt.
 

Read more
Read more

Kystmuseet

14. mai 2009 by

Kystmuseet i Sogn og Fjordane ligg i Florø, og er eit museum for kyststroka i fylket. Museet ligg 2 km frå sentrum av byen. Museet ligg ved sjøkanten i eit idyllisk område. Inne i museet kan du vandre tilbake i historia til forfedrane dine, eller du kan sjå kva utstyr dei måtte klare seg med. Du kan også sjå kva dagens teknologi har å by på. Går du ute i det fine friluftsområdet rundt museet, vil du kunne stikke innom gamle buer og hus som er flytta frå ulike plassar ved kysten, og restaurert av dyktige handverkarar ved museet.

Read more
Read more

Inst inne i fjorden mellom høge fjell ligg den fagre bygda Eikefjord. Ei livlig lita bygd med patriotiske og engasjerte innbyggjarar. Dei lever etter slagordet; «Vi kan, vi vil og vi får det til». Ein gong i året stiller dei fleste i bygda opp til dugnad med eit mål; å setje bygda på kartet. Då arrangerer dei Eikefjorddagane, ei weekend fullspekka med arrangement for både stor og små.

Read more
Read more

Det som i dag er kjent som skofirmaet Sko Olsen A/S ble etablert i 1897 av Johan Olsen som reperasjonsverksted og som produsent av nye sko. Sko Olsen holder til i de samme lokalene i dag, men har gjennomgått 2 utbygginger i 1959 og i 1970. I dag er det en moderne skoforretning på 300 kvm i tillegg til eget serviceverksted for småreperasjoner.

Read more
Read more

I Florø finn ein eit levande engasjement når det gjeld båt og båtliv. Frå Strandgata kan ein sjå ei perle av ein veteranbåt med landligge på Kolkaia. Dette er M/S Atløy – ein «Fjordabåt» frå 1931. Det er den einaste veteran-rutebåten i Sogn og Fjordane som er teken vare på i tilnærma opphavleg stand.

Read more
Read more

Du treng ikkje fare langt avgarde, dersom du ynskjer vitje kulturhistoriske stadar med spor frå vikingtida om du bur i Sunnfjord. Ved kyrkjegarden på øya Svanøy står det nemleg ein diger steinkross, som stammar ifrå brytningstida mellom den norønne og kristne tid.  

Read more
Read more

Kelme er Flora kommune sin venskapskommune i Litauen. I dette inngår også eit samarbeid mellom skular der Florø barneskole har eit samarbeid med ein skule i Kelme. Samarbeidet har m.a. som mål å få kjennskap til landet si historie, språk og kultur.

< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Read more
Read more

Lengst vest i havet i Flora ligg øya Kinn. Denne mest ubebudde øya har ein spennande historie og ikkje minst ei utruleg vakker, gamal kyrkje. Sjå for deg dei brattaste ville fjellsider. Eit frådande hav, der bølgjene bryt med voldsom kraft mot klippene. Ein  sagnomsust og heilt spesiell fjellformasjon, den kjende Kinnaklova. Midt i alt dette ligg Kinnakyrkja.

Read more
Read more

Sagaøya Kinn

15. mai 2008 by

Øya Kinn ligg 15 km rett vest for Florø og er lett gjennkjenneleg med sin ville, frodige natur, bratte fjellsider og ikkje minst Kinnaklova, som har vore eit landemerke for fiskere og sjømenn i uminnelege tider. Men øya skjuler og ein spennande historie med sagn om helgener og om korleis den vakre, gamle steinkyrkja frå 1100-talet vart bygga akkurat her.

Read more
Read more

Ludwig II. vart konge av Bayern i 1864, 19 år gammal. Den unge kongen var glad i den mektige bayerske naturen og svært interessert i kultur og vitskap. Ludwig er mest kjend for dei fantastiske, nesten eventyrlege slotta han bygde. Han vart kalla eventyrkongen.

Read more
Read more

Florø barneskole er den største barneskolen i Sogn og Fjordane. Den ligg midt i Florø sentrum. I år er det 507 elevar. Skolen ligg fint til i naturskjønne omgjevnader. Nærmaste nabo er to åsar, Litleåsen og Storåsen. I tillegg finn ein to vatn, Storevatnet og Litlevatnet. Desse omgjevnadene gjer store moglegheiter for utfalding og opplevingar. I og ikring åsane er det eit rikt dyreliv.

Read more
Read more

Eikefjordstøylen er i dag eit mykje brukt turmål både for skuleelevar og bygdefolk. Bak nokre av dei raude skilta oppover liane, ligg det historier som fortel litt om alvoret bak stølsdrifta for over hundre år sidan.

Read more
Read more

På Stakaldeneset ligg et steinbrot frå steinalderen. Det vart brukt til å ta ut diabasstein til å lage økser og anna reiskap av. Stein frå denne plassen er funnet frå Nordland til Jæren. Når du skal undervise om steinalderen kan det være kjekt og nyttig å vise kor dei som levde på den tida fekk tak i det dei laga reiskap av. Det er ikkje utenkeleg at stein frå Stakaldeneset er brukt når dei jakta blant anna i Ausevika og laga helleristingane som vi finn der.

Read more
Read more

Kysteventyret

10. mai 2008 by

Øysamfunnet Batalden vest i Flora Kommune er ein utmerka representant for kystkulturen på vestlandet. Lengst vest i kommunen som strekk seg frå hav til bre finn ein samlinga av 70 øyar og holmer, kalla Batalden. Ei øygruppe som kan seiast å ha gjeve grunnlaget for kommunens eksistens. Vi skal her dele litt av det eventyret dette førte til, samt korleis utviklinga i kommunen har støtta seg på verdiane i havet heilt fram til den dag i dag.

 

Read more
Read more

Hausten 2007 bretta friluftsgruppa i barnehagen på Torvmyrane skule saman den medtatte lavvu’en dei brukte som base og flytta inn i eit anna tradisjonsrikt bygg: Då stod nemleg eit fullt ferdig grindhus klar til å ta i mot dei. No fyller 5-åringane den eldgamle hustypen med liv og lått.

Read more
Read more

Dei som har vore i Florø veit at Strandgata er ei trivleg gate med mange gamle hus. Dei seinare åra har restaurering og opprusting gjort at gata har fått eit løft. Breide fortau og brustein er med på å skape eit hyggeleg miljø. < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Read more