Sidemeny+
Read more

Industrireisinga i Årdal førte til store omveltingar i bygda. Det gamle jordbrukssamfunnet forsvann, og med det alle gamle spor etter det som hadde vore. Eit av dei få kulturminna som står att frå denne tida er Farnes gamle skule.

Read more
Read more

Rallarmonumentet

22. nov 2009 by

Ved innkøyrsla til sentrum i Øvre Årdal vert du møtt av ei stor statue i lys granitt. Rallarmonumentet vart reist til minne om dei som arbeidde på Tyinanlegget frå 1911 til 1940. 

Read more
Read more

Det var ein spent gjeng frå Tangen skule som tysdag 16.09 hadde teke turen opp på Sletterust i Årdalsfjella for å starte på lokalhistorieprosjektet vårt. Med oss i tilhengar hadde me syklar som skulle frakte oss dei 11kilometrane ut langs anleggsvegen frå 1920, ein veg som vart nytta i samband med tunellarbeida inne i fjellet.

Read more
Read more

Vetti gard laga i ull

9. mai 2009 by

Vetti gard laga i ull inspirert av garden «Vetti» som ligg i Utladalen naturvernområde. Dette vart min inspirasjon til eit tverrfagleg undervisningsopplegg, der eg legg vekt på praktisk arbeid med arkitektur i skulen.

Read more
Read more

Skåri

19. apr 2004 by

Skåri var opprinneleg ein husmannsplass under Hestetun, men vart sjølveigarbruk frå 1861. I dag er plassen infosenter for Utladalen og Jotunheimen.

Read more
Read more

VORMELI

22. mar 2004 by

Vormeli, og kalla ”Utladalsholet, var truleg den mest avsidesliggjande garden i landet, med gardsdrift frå 1784 til ca.1870. Sidan blei Vormeli nytta som støl

Read more
Read more

VETTI

1. mar 2004 by

Vetti Gard og Turiststasjon ligg i Utladalen, ca.5 km frå Hjelle i Øvre Årdal. Frå Hjelle til Vetti er det traktorveg, den såkalla ”Folkevegen”.

Read more
Read more

VETTISMORKI

9. feb 2004 by

Naturperla Vettismorki er eit område med stølar og gamal kjempefuruskog mellom 650 og 800 moh. Frå enden av flatområdet stuper Vettisfossen seg ut.

Read more
Read more

TURTAGRØ

19. jan 2004 by

Turtagrø ligg i Luster kommune. Hotellet der vart bygt i 1888 pga stor handelstrafikk mellom aust og vest. Seinare vart staden eit senter for skisport og fjellklatring.

Read more
Read more

Avdal gard – i dag turisthytte. Garden var i drift fram til oktober 1962. På grunn av ureining frå aluminiumsverket i Øvre Årdal blei vegitasjonen øydelagd. Dette gjorde at husdyra fekk fluorskadar. Med godt reinseutstyr ved aluminiumsverket er utsleppa i dag minimale, og ein har i dag igjen dyr på garden om sommaren.

Read more
Read more

Frå sommaren 1991 har det gått føre seg eit omfattande kultiveringsarbeid i heimre delen av Utladalen. Arbeidet omfattar gardane Skåri, Avdal med Hagaberg og Vetti.Samarbeidspartnerar har vore Årdal Turlag, Årdal kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Naturoppsynet for Jotunheimen Nasjonalpark.

Read more