Sidemeny+
Read more

Ein av dei høgaste fjelltoppane i Gloppen 1425 moh. Fin tur som kan gåast på ski eller til fots frå mars/april og utover. Denne turen er middels tung, og eignar seg for folk som er i rimeleg bra form.

Read more
Read more

Frå sommaren 1991 har det gått føre seg eit omfattande kultiveringsarbeid i heimre delen av Utladalen. Arbeidet omfattar gardane Skåri, Avdal med Hagaberg og Vetti.Samarbeidspartnerar har vore Årdal Turlag, Årdal kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Naturoppsynet for Jotunheimen Nasjonalpark.

Read more
Read more

I 1867 eller 1871 gjekk skreda i Holtagjelet. Ho tok med seg vasshjulet og maskinhuset, for vidare på båe sider av gamletuner og heilt til sjøen i Vetleøyri. Stovedøri gjekk full av snø, og dei kom seg ikkje ut.Det gjekk ei ny skrede i Holtagjelet nokre år seinare. No gjekk det verre med tunet på garden. Bustadhuset vart skadd, og løe, fjøs og stall vart rivne bort.

Read more
Read more

Idrettslaget si hytte på Kallbakk vart mykje brukt i åra 1950-60, då særleg i påsken. Hytta var alltid open, og dei som overnatta der hadde ansvar for at det var varmt der. Hytta hadde eigen kjøkken avdeling, der forbipasserande kunne lage seg varm mat.

Read more