Sidemeny+
Read more

Bensen-tunet

16. nov 2005 by

Bensen-tunet på Ålhus går heilt tilbake til 1600-talet. Tunet består av seks hus, den eldste bygningen er fjøsen som er 300 år. På initiativ frå målar Nikolai Astrup vart tunet freda i 1923. I dag er tunet arena for sogespelet om Audun Hugleikson.

Read more
Read more

Kvernhuset på Hyllestad prestegard vart, om publikasjonen «Norges prestekald» (1894) står til truande, bygd i 1862 og karakterisert som «godt». Publikasjonen vart nytta til å freista prestar til utkantkall som Hyllestad. Kvernhuset var 3,2 m langt, 2,5 m breit og 1,5 m høgt.

Diverse synfaringar gjennom åra fortel om tilstanden for kvernhuset, og dermed evt. trong for vøling.

Read more
Read more

Når vi ser tilbake på utviklinga i Leirvik, oppdagar vi at Hyllestad kommune har hatt ei hand med i laget heilt frå begynnelsen og til no.
I dag finn du mykje i Leirvik, butikkar, kro, båthamn og fleire andre ting å gle seg over.

Read more
Read more

Det er litt rart å stå midt inne i ein militærleir frå siste verdskrigen. Slik også når du kjem til restane og ruinane etter Løland Leir. Du vert litt stille, fylt av litt spenning og gru kanskje. For her er du ikkje i ei fantasiverd. I ein periode for vel 60 år sidan var livet i og ved Løland Leir verkelegheita for mange menneske.

Read more
Read more

Presthilleren var frå først av ein liten plass der det blir sagt at det budde ein fantefamilie. Dei hadde eit lite barn, og presten måtte oppom og døypa barnet ein gong han var på veg frå preike i Fresvik og skulle attende til Leikanger. Derav namnet.

Read more
Read more

Folk som kjem opp på Hyllestad ungdomsskule, vil no undra seg over det flotte bygget som er reist på Kvernhushaugen.Er ikkje dette skuret laga slik ein kan sjå på gamle naust og løer ?
Heilt rett – for her vil vi ta vare på gode tradisjonar og solid byggjekunst samstundes som vi sjølv får litt kjensle av korleis det er å bruke saga og svinge øksa.

Read more
Read more

Skåri

19. apr 2004 by

Skåri var opprinneleg ein husmannsplass under Hestetun, men vart sjølveigarbruk frå 1861. I dag er plassen infosenter for Utladalen og Jotunheimen.

Read more
Read more

VETTI

1. mar 2004 by

Vetti Gard og Turiststasjon ligg i Utladalen, ca.5 km frå Hjelle i Øvre Årdal. Frå Hjelle til Vetti er det traktorveg, den såkalla ”Folkevegen”.

Read more
Read more

På den tid såg det ut som at det var ein slags ueinighet om kor den kyrkja skulle byggjast opp…
Når eit nytt kyrkjebygg skulle reisast, var det ikkje uvanleg at det stod strid om endeleg lokalisering. Slik vart det på Øn også. Til denne typen kyrkjestrid knyter det seg gjerne ymse soger – her som i andre deler av landet.

Read more
Read more

Viss vi ser lenger tilbake i tida, ja, oppmot 700 år, ser vi at det har vore fleire kyrkjer på den same staden. Det er mange spennande historier knytta til dei, og her kan du lese litt om dei ulike Øn-kyrkjene som har vore reiste.

Read more
Read more

I 1958 vart ei ny kyrkje bygd etter at den førre brann ned etter eit lynnedslag.
Det er sikkert nokon som lurer på kvifor ho står der, for staden der er ikkje Øn. Bakgrunnen er at det vart sterk strid om plasseringa av kyrkja mest fordi kommunen hadde dårleg råd.

Read more
Read more

Nesje Fort er opprinneleg eit gammalt fort som tyskarane bygde under andre verdskrigen. Fortet vart bygd på Nesje fordi det ligg ved munningen av Sognefjorden, og tyskarane kunne kontrollere innseglinga.

Read more
Read more

For at folk før i tida skulle få lage seg t.d. graut, brød og flatbrød, måtte dei både dyrke og male kornet sjølve, det var sjeldan at det var nokon andre som gjorde det for dei. Det var når kornet skulle gjerast om til mjøl, at kvernhusa kom inn i biletet.

Read more
Read more

I dag er Skor ei fredeleg, lita bygd. Litt aude ligg ho til, men ho er likevel framleis kjent for dei 5 kvernhusa som står i Indre Skor. Over 2000 besøkande frå mange forskjellige land, mest frå Japan og Tyskland, bestemmer seg for å få med seg minne frå kvernhusa i den vesle bygda.

Read more
Read more

Ute på Sørbøvåg ved Allmeningen, i krysset der du kan ta av mot Dale, ligg det eit ganske så falleferdig og bortgløymd hus på garden Haugen. I det falleferdige huset ligg det fullt av bur og andre ting, ingen vegger, berre bur etter bur bortover. Og to gamle, rotne senger ligg i enden av huset. Kva hus kan dette vere? Jo, les vidare, og du vil få svaret.

Read more
Read more

Sjølv om husa har blitt restaurert ein del gonger, har dei behalde plassen sin i motsetning til konstruksjonen, som har endra seg minst like mange gonger. Det er ein avansert, men ganske praktisk konstruksjon vi i dag kan sjå.

Read more
Read more

Øn gravkapell ligg på garden Øn, som har gitt soknet namn. Tidlegare kyrkjer i soknet har stått på morenehaugen gravkapellet no står, med flott utsikt både innover og utover Åfjorden.

Read more
Read more

Blåfjellet er ein del av det naturlige skiljet mellom Gloppen og Hyen. Det reiser seg vilt i botnen av Breidalen, og namnet har det fått av den blå-svarte fjellsida, som dannar eit stupbratt heng frå toppen og ned mot Breidalen.

Read more
Read more

TURTAGRØ

19. jan 2004 by

Turtagrø ligg i Luster kommune. Hotellet der vart bygt i 1888 pga stor handelstrafikk mellom aust og vest. Seinare vart staden eit senter for skisport og fjellklatring.

Read more
Read more

På toppen av Utvikfjellet ligg skitrekket med lysløype både til alpinbakken og langrennsløypa. Breimsbygda Idrettslag eig anlegget og køyrer opp fine spor i lysløypa og turløyper til Varden og Svartebotnen. Alpinbakken er også til alle tider godt preparert.
Tur nr 21 til Svartebotnen kan du starte frå parkeringsplassen.

Read more
Read more

Hyeneshesten ligg 1276 moh. og du kan heilt sikkert finne stri- eller mjuk kråkefot på turen opp. Samlar du litt av sporane frå denne planten, kan du gjere det forsøket du ser på video eller bildet. Lukke til med turen og lycopodiumpulveret.

Read more
Read more

Undredal

26. nov 2003 by

Undredal er ei lita bygd med omlag 100 innbyggjarar. Bygda er særprega med eit godt bevart strandsitjarmiljø. Kyrkja, ei lita stavkyrkje tidfest til 1147 og geitosten, gjer Undredal til ein turistmagnet.

Read more