Sidemeny+
Read more

Nyborg

2. jun 2010 by

Nyborg er ein liten plass i Gulen, om lag 2 km frå Dalsøyra. Det er 6 menn, som har vore med å gjere Nyborg kjent.
Det er : Elias K. Furubotten ,Ole Erikson ,Erik Olsson Sandnes ,Oddmund Sandnes ,Egil Sandnes og Ørjan Sandnes

 

Read more
Read more

I høve Oddvar Torsheim sin 70-årsdag 2. november 2008, var det ei storstilt markering av den lokale kunstnaren i Naustdal "På sporet av Oddvar Torsheim". Mellom anna var det ei stor kunstutstilling i Naustdalshallen der alle barnehagane og skulane i bygda bidrog. I Lunden barnehage hadde vi ei målsetjing om at barna i samband med markeringa skulle bli betre kjent med kunstnaren, som delar av sin barndom budde i Naustdal. Alle dei aldersdelte gruppene løyste oppgåva ulikt, og eg vil i denne artikkelen fortelje kort om korleis 4-årsgruppa løyste oppgåva. 

Read more
Read more

Under ein ryddeaksjon på Hyllestad skule kom vi over eit gruppearbeid gjennomført av 8. klasse 1987-88. Arbeidet var presentert i eit hefte, og vi tykte innhaldet var interessant, og valde difor ut nokre lokale tema vi meiner bør vere kjende for ettertida.

Read more
Read more

Mary Rye, f. Bjørnestad, vart født i Lexington i USA 31.12.1898. Ho kom til Noreg saman med foreldra og storebroen då ho var 9 månader gammal. Dei flytte tilbake til Skifjorden der faren hennar kom frå. Seinare fekk ho to brør til.
Fordi faren vart sjuk, busette familen seg på Bjørnestad i Noreg. Dei hadde seinare tenkt å flytte tilbake til Amerika, men dette vart det aldri noko av.

Read more
Read more

Tysdag den 18. juli 1911 kl. 11.00 om føremiddagen braut det ut brann i ein snikkarverkstad i Balestrand sentrum. Verkstaden høyrde til Hans Thue og Bjørn Sande. Verkstaden brann ned til grunnen. Keisar Wilhelm var i Balestrand på denne tid og han hjelpte til med sløkkinga.

Read more
Read more

Wergelandsåret 2008 : I år er det 200 år sidan Henrik Wergeland vart fødd, og dette vert markert på ymse vis rundt om i Noreg. Sidan Henrik på farssida hadde sine slektsrøter frå Sogn og Fjordane, vert jubileet markert også i vårt fylke, spesielt i Gulen kommune.

Read more