Sidemeny+
Read more

Mannjen

29. apr 2008 by

Ein dryg times gange utanfor ytste garden i Seljebygda, Skårbø, finn vi ein imponerande steinformasjon. Ikkje så lett tilgjengeleg, men absolutt verd turen…

Read more
Read more

Midt i dalføret ligg den mektige Bøaterassen, 176 m over havet. Landskapa ovanfor terassen og nedanfor har heilt ulike karakterar om ein ser etter. Der er markerte terassar nedanfor og småkollete dødislandskap ovanfor. Når vi skal forklare dette, må vi sjå på kva som hende i naturen her for 8 – 9000 år sidan.

Read more
Read more

Kleber er på mange måtar ein fin stein. I han kan vi teikne og skrive og kanskje skjere ut figurar. I Skifjorden finn vi eit heilt berg med kleber kalla Kleberskaret. Nokre av steinhaugane er spreidd rundt omkring berget, og vi finn dei liggjande på bakken mange plassar.

Read more
Read more

I fjellet mellom Angedalen og Mo ligg det ei gullgruve som vart greven ut i byrjinga av 1930-talet. Mannen som byrja dette arbeidet var ein kar ved namnet Andrew Moe. Han var oppfinnar, fabrikkeigar og gullgravar.

Read more