Sidemeny+
Read more

For 50 år sidan planta Evald Knutsen grantre Trea har han no lafta til kvernhus

I Einungrane har ein tradisjon med å dra nytte av vasskrafta. Då Evald og Kjellaug flytte til Einungrane i 1972 var det berre spor att av dette. Noko er vorte gjort og meir skal gjerast.

Read more
Read more

Anleggsåret er 1999; det skal no kome kraftstasjon til Horne. Vi måtte legge inntaket nesten øvst i elvegjelet, og der vart det bygd ei stor demme. Huset turbinane står i, vart og bygd i 1999.

Read more