Sidemeny+
Read more

Når vi ser tilbake på utviklinga i Leirvik, oppdagar vi at Hyllestad kommune har hatt ei hand med i laget heilt frå begynnelsen og til no.
I dag finn du mykje i Leirvik, butikkar, kro, båthamn og fleire andre ting å gle seg over.

Read more
Read more

Det er litt rart å stå midt inne i ein militærleir frå siste verdskrigen. Slik også når du kjem til restane og ruinane etter Løland Leir. Du vert litt stille, fylt av litt spenning og gru kanskje. For her er du ikkje i ei fantasiverd. I ein periode for vel 60 år sidan var livet i og ved Løland Leir verkelegheita for mange menneske.

Read more
Read more

Trykk her for å vise videoen Langs Gravensteingata i Sogndal har det ikkje alltid vore kjøpesenter, posthus, kulturhus og politistasjon. Du trenger ikkje å gå så langt tilbake før du finn den siste eplehagen.

Read more
Read more

Presthilleren var frå først av ein liten plass der det blir sagt at det budde ein fantefamilie. Dei hadde eit lite barn, og presten måtte oppom og døypa barnet ein gong han var på veg frå preike i Fresvik og skulle attende til Leikanger. Derav namnet.

Read more
Read more

Den gamle selbøen låg på vestsida av elva på ein liten flat haug rundt 200m lenger nede i dalen. Det viser spor etter fleire sel, 3-4 stk nokså tydelege.
Lengst oppe i dalen skal det også vera spor eldgamle tufter, men om det er veidehytter eller sel er vanskeleg å vita.

Read more
Read more

Folk som kjem opp på Hyllestad ungdomsskule, vil no undra seg over det flotte bygget som er reist på Kvernhushaugen.Er ikkje dette skuret laga slik ein kan sjå på gamle naust og løer ?
Heilt rett – for her vil vi ta vare på gode tradisjonar og solid byggjekunst samstundes som vi sjølv får litt kjensle av korleis det er å bruke saga og svinge øksa.

Read more
Read more

Når fjellvegen tek slutt, kan vi stige ut og kjenne den kalde og klare fjellufta slå mot oss. Eit stykke lenger oppe i dalen kan vi skimte ei hyttegrend som står der og ynskjer oss velkomne. Vi tar beina fatt, og følgjer turleiar, Signe B. Gjesdal. – Turen tek berre ein halv time, seier ho ivrig og legg avgarde.

Read more
Read more

Skåri

19. apr 2004 by

Skåri var opprinneleg ein husmannsplass under Hestetun, men vart sjølveigarbruk frå 1861. I dag er plassen infosenter for Utladalen og Jotunheimen.

Read more