Sidemeny+
Read more

Mange av dei gamle stigane og råsene i skog, fjell og mark er i ferd med å bli viska ut. Med dette forsvinn noko av den lokale kulturhistoria vår. Ved hjelp av moderne teknologi er det likevel råd å ta vare på desse minnesmerka før dei blir borte for godt. GPS og sporlogg er veleigna reiskapar til eit slikt føremål.

Read more
Read more

Sognefjorden skjer seg som eit glinsande band inn gjennom landet. Oftast er fjorden mild og roleg, og ein fryd å ferdast på. Men nokre gonger bles det friskt, og til tider, friskare enn det ein kunne tru var mogleg mellom dei høge fjella.

Read more
Read more

Glavær

16. jun 2008 by

Glaværer ein liten holme/lita øy i Gulen der eg og familien reiser på sommarferie. Det har levd folk der i generasjoner. No i dag er det berre 10 menneske med etternamnet Glavær.

Read more
Read more

Under ein ryddeaksjon på Hyllestad skule kom vi over eit gruppearbeid gjennomført av 8. klasse 1987-88. Arbeidet var presentert i eit hefte, og vi tykte innhaldet var interessant, og valde difor ut nokre lokale tema vi meiner bør vere kjende for ettertida.

Read more
Read more

Kom dei første menneska til Noreg i ein båt laga av skinn og stokkar? I fylgje historeforskinga gjorde dei nett det. I denne artikkelen kan du lesa om korleis dei første menneska tilpassa seg dei enorme klimaendringa i Skandinavia etter den siste istida. Du vil også finna lenkjer til nettstader med gode animasjonar om livet i steinalderen.

Read more
Read more

I Sørbøvågområdet ragar Torgeirsletta høgast mellom dei vanlege fjelltrimpostane når det gjeld høgd over havet, heile 523 meter. Fjelltoppen er som namnet fortel, ingen typisk topp, men ei avrunda grasgrodd slette. Like forbi går den gamle kyrkjevegen mellom Skor og Øn så besøket på Torgeirsletta kan lett kombinerast med ei vandring på denne ruta.

Read more
Read more

Mellom Skor og Øn i Hyllestad kommune er det eigentleg ganske langt, men går du den gamle kyrkjevegen får du ein fantastisk tur du seint vil gløyme. Pakk deg ei skikkeleg niste og noko godt å drikke, og prøv denne vegen du også.

Read more
Read more

Viss du har lyst å gå ein tur der heile familien kan vere med, så er dette turen for deg.
Er i Åfjordalen og på Rv 57 mot Dale, kan du køyre til du ser skiltet der det står Espeland på.
Der svingar du inn. Når du då har køyrt eit stykke, kan du parkere på ein innkjørsel som er der.
Så går du litt vidare, og kan gå til høgre på ein traktorveg. Når du då er komen ned til vatnet, er det berre å finne ein plass og slå seg ned.

Read more
Read more

Mostien er ein vakker natursti som slyngjer seg rundt i området frå Sunnfjord museum til skulen på Mo. Her kan du oppleve vakker natur, vakkert kulturlandskap og mykje anna i skog og mark.

Read more
Read more

Jens Amundsen Fenstad var ein vidgjeten falskmyntar. Dette makta han fordi han var ein meister i å teikne og etterlikne ort- og dalarsetlar. Men dette var eit alvorleg brotsverk, og han vart dømd til døden ikkje mindre enn fire gonger, men tre gonger vart dødsdommane omgjorde til slavearbeid på livstid.

Read more
Read more

Mange meiner at ein tur langs den restaurerte delen av Den Trondhjemske Postvei mellom Leirvik og Dale er ein av dei største opplevingane ein kan ha. Berre nokre få stader på denne 40 kilometer lange strekninga er underlaget så ujamt at det er vanskeleg å sykle, og om du må ta turen innom Rv 57 og asfalten, så vil du også her kunne oppleve bilfrie idyllar.

Read more
Read more

Restaureringa har ført til at det er lagt betre til rette med stiar imellom grendelag, langs vatn, over heiar og til fjells. Med andre ord er vegen blitt eit mykje betre turterreng for folk i alle aldrar

Read more
Read more

Heilt frå 1660- åra har det vore sporadisk postferdelse på strekninga frå Bergen til Trondheim – i den tida da kongeriket var dansk-norsk. Den gongen var det fotfararar som pilegrimar og kongelege bodberarar som vandra den ruta. På grunn av at vegen blei stempla som direkte livsfårleg på grunn av rotne bruer og elles dårleg terreng, blei det 13.mai 1785 av kongen bestemt at postvegen skulle lagast. Grunnen var også vekefast postføring imellom dei to byane.

Read more
Read more

I over 100 år har Risnesstien blitt brukt for å kome seg opp på Lifjellsplatået.
Han vart i si tid laga av brukarane på Risnesgardane.
Stien var i sommarhalvåret i dagleg bruk for folk og fe.
Dyr vart førde til fjells, og smør, ost og mjølk til gards.

Read more
Read more

Turen startar frå parkeringsplass ved riksvegen over Gaularfjellet. Lett stigning fram mot Skardavatnet. Stien går vidare langs vatnet fram til Sværaskardet. Nedstigning til Sværen etter den gamle ferdslevegen mellom Sunnfjord og Sogn. Tid: 3-5 timar. Lett tur.

Read more