Sidemeny+
Read more

Dvergsnipa er den minste av snipene våre, som hekkar på tundraen og på arktiske kystheier. Trekkruta sørover ligg slik til at vi kan få sjå fuglen på Vestlandet om ein er heldig. Onsdag 20. august 2014 vart denne fuglen, som er på storleik med ein gråspurv, observert på Tippamyrane på Haugen i Eid kommune. Fuglen held seg ilag med ei større snipe, Grønnstilk, som og er sjeldan i området.

Read more
Read more

Siste veka i november 2013 dukka det opp ein spesiell fugl på foringsplassen til Bård Vereide. Det var tydeleg at dette var ein albino-fugl, for han var nesten heilt kvit.

Read more
Read more

Om ein vil sjå fuglar som ikkje hekkar her i området, kan ein haust og vår vere på utkik etter desse når dei er på trekk. September og oktober er gunstig tid for sjeldne observasjonar. Nokre trekkjer i flokk, andre berre ein og ein. I slutten av oktober 2012 var eg i ferd med å ta bilde av ein gjerdesmett ved Moengården på Nordfjordeid. Eg knipsa og nokre bilde av ein annan fugl, som viste seg å vere ein svartraustjert.

Read more
Read more

Hærfugl høyrer til råkefuglane som er kjende for sine friske fargar. Berre sjå føre deg isfuglen og bietarane med sine flotte fargar. Hærfuglen høyrer heime i Eurasia, Nord-Afrika og Madagaskar. Likevel er han observert fleire stader i Norge heilt nordover til Finmark.

Read more
Read more

Bieter  er ein fargerik råkefugl. Fuglen lever i  Sør-Europa aust til Lilleasia, og overvintrar i Afrika sør for Sahara. Av og til, i varme og tørre sommarmånader, trekkjer nokre individ lenger nord; det er mellom anna rapportert hekkinger frå Sverige og Danmark.

Read more
Read more

Sædgåsa hekkar i våre dagar nesten berre i Finnmark. Fuglen har ein usikker bevaringsstatus som hekkefugl i Norge, og kunnskapsnivået om bestanden og trekkforholda er få. Uansett, så viste fuglen seg i Gloppen no midt i november 2011.
 

Read more
Read more

No om hausten er det tid for å plukke både tyttebær og sopp. Tek du deg ein tur i skogen når endeleg regnet tek slutt og sola kjem fram, kan det hende hoggormen har okkupert finaste tyttebærtuva. Han er vekselvarm og treng sole seg litt for å få opp kroppstemperaturen.

 

 

Read more
Read more

Søndag 20. juli 2011 fekk Gloppen besøk av to rutinerte ornitologar frå Hareid.
Kjell Soot Mork har ringmerkt fugl sidan 1965. Gjennom mange år har han sett ring på fleire tusen fugl, mellom anna på Fokstumyra, Svalbard og mange andre stadar utanom heimkommunen sin. Kalle var som vanleg med og Solveig var ein stødig sjåfør.

 

Read more
Read more

Elevbedrifta «Natur, Kultur og Media» har hatt stor framgang dei siste åra. Ein del av æra gir vi gladeleg vekk til Signe Hauge, ein trufast samarbeidspartnar, som tipsar oss om det er noko som skjer i fuglesamanheng. Ho er ein pensjonert lærar som vi inviterte tilbake i klasserommet. Derfor vil vi i elevbedrifta bli betre kjend med ein av våre fugleekspertar.

Read more
Read more

Går vi 10-15 år tilbake i tid, var det mange makrellterner som hekka i Gloppen. No er dei borte. Kanskje kan dvergterna dukke opp ein dag?

Dvergterna er ein trekkfugl i ternefamilien. Det latinske namnet er Sternula albifrons. Den held til ved sjøen, på fredelege strender og aude skjer. Dvergterne lever for det meste av fisk og insekt. Den fangar fisken ved å stupe etter den.

 

Read more
Read more

 

Hekkspurven er eit medlem av spurvefamilien. Den byggjer reir i hekkar eller kratt. Egga vert lagt i mai månad. Ungane vert klekt ut etter omlag to veker. Fugleforeldrene forar ungane med insekt, i all hovudsak grashopper. Dei vaksne individa et for det meste frø, men kan og ete insekt om nødvendig. Den held til på grasrike sletter, for her er det lett å finne frø og insekt til ungane.

 

Read more
Read more

Stor Flamingo er ein av dei seks artane i flamingofamilien. Du vil ganske sikkert ikkje møte på fuglen i Gloppen eller elles i landet, men om du er på ferie i anten Afrika, Sør-Europa, India eller Sørvest-Asia, kan det hende du får auge på den selskaplege vadefuglen.

Read more
Read more

Pelikanar er ein gruppe sjøfuglar som er kjende for sine særegene nebb. Gruppa er delt inn i åtte arter. Pelikanen hekkar i Søraust- Europa og i Sentral-Asia. Nokre få gonger er fuglen observert i Norge, men det er nok fugl rømt frå fangenskap.
 

Read more
Read more

Han vart rikskjendis, fekk eige frimerke og enorm publisitet i media. Norsk ornitologisk foreining kalla han ”Den mest medieomtalte fuglen i Norge nokon gong”. Vi tenkjer sjølvsagt på storken Sture, som overvintra på ein avfallsplass i Hamar.

 

Read more
Read more

I Gloppen og fleire stader i Sogn og Fjordane hekkar det tårnfalk kvart år. Dette er kanskje den vanlegaste falken i vårt fylke. Det finst ein falk som lever lenger sør i Europa som heiter raudfalk. Han er nesten heilt lik tårnfalken.

 

Read more
Read more

Blåvinge

16. aug 2010 by

SOMMARFUGLEN SOM BLEI TV-STJERNE I FRANKRIKE
Visste du at den sjeldne og freda klippeblåvingen gjorde at miljøverndepartemange sa nei til eit stort byggeprosjekt i Tvedestrand i fjor. ? Og at eit fransk tv-selskap syntes dette var så interessant at dei tok turen til Noreg? laga eit tv-program som nådde ut til fleire millionar franskmenn og tyskarar. ?

Read more
Read more

Kanadagåsa har i fleire år hekka i Gloppen. I fjor var det to par som hadde reir i Selvågane. Grågåsa derimot, har berre vore innom Gloppen under trekket vår og haust. I år har 3 grågås vore uvanleg lenge i Bukta – området. Kunne det bli hekking i år?

Read more
Read more

Den mest kjende hakkespetten i Gloppen er kanskje flaggspett. Elles kan du sjå både grønnspett, gråspett og kvitryggspett. Den sjeldnaste av dei er kanskje den som er minst: dvergstta. Sommaren 2009 var det gjort hekkefunn av denne fuglen ut mot Apalset.

 

Read more
Read more

Kjempetrekveps viser seg oftast i august. Han har same fargane som vanleg kveps. Desse fargane gjev oss og andre signal om fare. Når kvepsen i tillegg er spesielt stor, er det lett å tru at ein må halde seg langt unna. Det lange eggleggingsrøyret er altså ingen giftbrodd.

Read more
Read more

Ein pensjonist frå Gloppen, som ofte fiskar på Gloppefjorden, kunne fortelje om ein spesiell fangst ein dag, hausten 2009. Fisken likna på ei lita kveite, men det var noko rart med hovudet. Augene såg liksom til «feil» side.

Read more
Read more

Som de ser av bilda, er horngjel ein lang slank fisk. Denne fisken kom rektor Olav Søreide med ein gong våren 2009. Elevane i 8A studerte fisken, dissekerte han og tok bilde. Sjølv om vi gløymde å måle lengda på fisken, kunne vi med hjelp av matematikk og målestokk, finne ut at denne horngjelen målte 84 cm.

Read more