Sidemeny+

Rideskolen i Tromsø

Posted on 23. mar 2017 by in Ymse

image3

Tromsø Rideskole ligger på Solneset.

Plassering i kart

Denne skolen er den eneste rideskolen på Tromsøya.

Forkortelsen for Tromsø Ryttersportsklubb er TRSO.

Det er ca.90 hester på rideskolen.

Noen av hesterasene som finnes der er dølahest, fjording, lyngshest, engelsk fullblods, osv…

De tilbyr ridekurs, kafekomite, de har også hester på fór.

Ponnistallen (Foto: Therese).

Hestestallen (Foto: Therese).

Hester (Foto: Therese).

Ponnistallen bakfra (Foto: Therese).

Besøksadressen er Sandnes gård, Ringveien 625, 9017 Tromsø.

Telefonnummeret er 991 01 184

E-post adressen til TRSO er post@trso.no

Det er veldig fint å ri på rideskolen.

Det er en utebane der, en stor ridehall og en liten ridehall.

TRSO ble stiftet 1971

 

CC BY-SA 4.0 Rideskolen i Tromsø av Solneset barneskole er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Deling på same premissar 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Temine og Christian Fredrik
Klassetrinn: 5.trinn
Kjelder: www.trso.no
Kommune: Tromsø