Sidemeny+

Fakta – nett no

Posted on 20. mar 2012 by in Pedagogikk

Foto: MAcbn

Nettartikkel på gang

«Elevene er mer motiverte for skolearbeid når de kan bruke datamaskin», sier universitetslektor Cornelia Brodahl. «Å innføre datamaskiner på skolen har ødelagt skolehverdagen vår», sier vgs-elev Håkon i BTbatt. Begge deler kan umulig være riktig. Lærer elevene egentlig bedre med å bruke digitale medier?

Plassering i kart

Ulike typer tekster

På skolen i Hyllestad jobber elevene med ulike typer tekster. I samfunnsfag er det fagartikkel som er det vanlige. På ungdomstrinnet skal oppgaver som regel være levert på datamaskin. Elevene får mindre opplæring i å bruke de mulighetene til video, lyd eller lenker til nettsteder som ligger i dataverdenen enn den mer tradisjonelle fagartikkelen. Er det ikke i den «click-verdenen» elevene vanligvis lever? Nettartikkelen er en tekstform som ligger godt til rette for alle de mulighetene som ligger i datamediet.

Hvordan lærer elevene

Lærer elevene mer med datamaskin enn hva de ville gjort uten? For at det skal være et poeng å skrive/jobbe med datamaskin i forhold til andre og mer tradisjonelle metoder, må bruken av datamaskin gi noe mer enn det tradisjonelle. Det kan bruken av lyd, video og bilder gi elevene. Samtidig er elevens virkelighet slik at det må være mulig å delta selv for at noe skal være spennende. Dette leder meg til å tro at nettartikkelen vil gjøre eleven mer motivert for læring.

Fag eller nett

Er det så enkelt at formatet på innleveringer skaper læring? Enkel utforskning på skolen gir ikke tydelige svar. Dersom en forventer at motiverte elever lærer mer, så burde vel elever som skriver nettartikler lære mer? Dette var ikke mulig å finne ut av. Det er nok andre forutsetninger enn sjanger på teksten som betyr mest for sluttresultatet, altså eleven sin læring. Det å kunne kjenne til hva som forventes i innleveringen er nok mer betydningsfullt enn sjanger. Så svaret på fag, nett no, er nok ja takk begge deler. I hvert fall så lenge eleven vet hva som forventes. Et annen sak er at med god erfaring i bruk av ulike medier vil elevene kunne dra mer nytte av egenarten i «click-verdenen».

Det er mange ulike meninger om bruk av data i skolen. Her kan du lese en artikkel som er negativ til bruk av data i skulen.

CC BY-NC 4.0 Fakta – nett no av Morten Askvik er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Kandidat 11,2012