Sidemeny+

Mitt Førde Framover

Posted on 10. mar 2011 by in Pedagogikk

Foto: Stig R. Eide, Inform Mediacbn

Førde slik elevar på Slåtten skule tenkjer seg Førde i 2025.

"Mitt Førde Framover" er eit glimt inn i eit prosjekt som handlar om å styrke og utvikle lokalsamfunn – i dette tilfellet Førde. Kortfilmen handlar om å finne skattar i eige lokalsamfunn og søke å styrke identitet og profil gjennom å engasjere innbyggarar frå ulike yrke og miljø.

Prosjektet, som starta i 2008 og vart avslutta i 2010, la vekt på å finne mål for framtida ved hjelp av historie, nosituasjon, prognosar og trendar. Metodikken var å engasjere både skular, næringsliv og kommune i prosessane. Prosjektleiar var Anne-Mette Hjelle, som har laga denne digitale forteljinga.

CC BY-NC 4.0 Mitt Førde Framover av Anne-Mette Hjelle er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anne-Mette Hjelle, 2011
Kjelder: Foto er frå boka "Til Førde" frå 2007 av Stig Roger Eide. Gamalt foto av Førde er av Reidun Gjertsen og blei publisert på origosona til Førde Framover i 2009. Førdefestival-foto er frå nettsida www.fordefestival.no. Kart over folkestalsutvikling er henta frå nettstaden til Statistisk Sentralbyrå. Andre foto er av Anne-Mette Hjelle.