Sidemeny+

To hundar og ein katt

Posted on 25. mar 2010 by in Pedagogikk

Rettleidd lesing

Vi satt rundt et bord, en lærer og fire førsteklassinger. Vi var akkurat ferdig med å lese ei bok som alle hadde hver sitt eksemplar av. Vi hadde lest den høyt i fellesskap.

Boken het ”To hundar.” På fremsiden er det bilde av to hunder og en katt. På alle sidene er det bilde av hundene, men også en katt. En oppvakt elev kom med dette spørsmålet: ”Kvifor heiter boka to hundar når katten er med på alle sidene”? Det ble livlig samtale mellom de fire elevene. Denne endte med at alle var enige om at tittelen på boken burde være ”To hundar og ein katt.”

Denne episoden er hentet fra en situasjon med rettleidd lesing. For oss fire var dette en ny, spennende arbeidsmåte. 15. minutter, en lærer og fire entusiastiske elever som skal konsentrere oss om den samme oppgaven – uten å bli forstyrret. Vi startet med fremsiden. Elever som er i starten av leseopplæringen er vant til å trekke informasjon ut av bildene, og det var imponerende hva de fikk ut av fremsiden. Da de begynte å snakke om ulike hunderaser, måtte jeg avbryte for at vi skulle komme oss videre.

På hver side gjentok vi den samme prosedyren i samme rekkefølge. Elevene pekte og leste de ordene de hadde lært. Vi leste teksten i fellesskap, og holdt fingeren under det ordet som ble lest. Vi fokuserte på bokstaver, ord, mellomrom og punktum.
En av elevene oppdaget fort at alle sidene startet med de samme to ordene. Hver gang de bladde til en ny side leste de ”her er” før de stavet seg gjennom resten av ordene.
Jeg tviler på at eleven som er nevnt i ingressen ville ha oppdaget at katten ikke var med i tittelen på boken om vi ikke hadde brukt rettleidd lesing.

 

 

 

CC BY-NC 4.0 To hundar og ein katt av Høydal er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Høydal,2010