Sidemeny+

Løypestreng på Skausvollen.

Posted on 11. sep 2009 by in Jordbruk

Foto: Jan Kvammen Feidjecbn

Løypestreng på Skausvollen

Dette er kanskje den einaste løypestrengen i Fresvik som framleis er i bruk og i god stand.

Plassering i kart

Eigar er Sigrun Kvammen Pedersen.
Han ligg tett ved høyløa på Skausvollen. Han blir brukt framleis til å fire ned høy frå bakkane over.
Tidlegare blei han brukt til både høy og lauvkjervar.
Han er godt vedlikehalden og har god mulegheit
til å stramme opp strengen, noko som er vorte gjort av og til.

CC BY-NC 4.0 Løypestreng på Skausvollen. av Bøthun Øyri Anne Marie er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Jan Kvammen Feidje 2009
Klassetrinn: 8
Kjelder: Sigrun Kvammen Pedersen
Kommune: Fresvik