Sidemeny+

Vegbygging i Årdal før og under krigen

Posted on 10. jun 2009 by in Arbeidsliv, Krigsminne

Foto: Årdal sogelagcbn

Digital forteljing om vegbygginga i Årdal

Det vart bygt veg frå Øvre Årdal til Tyin i samband med kraftutbygginga i mellomkrigstida. Vegen mellom Tangen og Øvre blei ferdig under krigen.

Plassering i kart

Det var eit svært arbeidskrevjande arbeid å byggje veg før i tida. All boring av hol til dynamitten blei gjort for hand, så det er litt av eit arbeid som ligg bak vegen som svigar seg i 42 svingar frå Øvre og opp til 1000-meteren på Heirsnosi.
På vegen mellom Tangen og Øvre var det også med franske og russiske krigsfangar eller tvangsarbeidarar.

Hausten 08 sykla 7.klasse ved Tangen skule den gamle anleggsvegen frå Sletterust og ut på 1000 meteren. Etterpå fekk me tilgang til dei historiske bileta som Årdal sogelag har. Dette har me så arbeidd vidare med på skulen og laga ei digital forteljing.

CC BY-NC 4.0 Vegbygging i Årdal før og under krigen av Jan Grønsberg er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Håkon Linga, Krister Solheim, Sivert Fodnes og Tommy Fodnes, 2009
Klassetrinn: 7.klasse