Sidemeny+

Sykkeltur til 1000-meteren

Posted on 15. jun 2009 by in Arbeidsliv

Foto: Øyvind Heggheimcbn

Frå sykkelturen

Hausten 2008 starta 7.klasse vedTangen skule lokalhistorieprosjektet sitt med å dra på sykkeltur langs anleggsvegen frå Torolmen og ut til 1000-meteren

Plassering i kart

Vegen vart opphaveleg bygd i samband med utbygginga av vasskraftressursane i Tyinområdet. I fjellet innanfor vegen går såleis den gamle vasstunnelen som førde vatnet frå Torolmen og ut til 1000-meteren. Her blei vatnet sleppt ned i tre svære, 1800m lange røyr som førde vatnet ned til turbinane i Gamle Tyin kraftstasjon. Denne krafta var grunnlaget for industribygda Årdal

Hydro Energi var med oss på turen og fortalde både om historia og noverande kraftproduksjon. Tangen skule vil gjere dette opplegget til eit fast innslag i historieundervisninga si

CC BY-NC 4.0 Sykkeltur til 1000-meteren av Jan Grønsberg er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Kristian Lerum, Augustin Bukkøy, Ingeborg Eldegard og Katrine Nundal, 15.06.2009
Klassetrinn: 7. klasse
Kommune: Heirsnosi