Sidemeny+

Historia bak «russarbrakka»

Posted on 16. jun 2009 by in Arbeidsliv, Krigsminne

Foto: Kari Lysnecbn

Årdal sogelag fortel historia til brakka

Under krigen var opptil 1200 russiske tvangsutskrivne arbeidarar plassert i store brakkeleirar i Årdal. På Årdalstangen låg leiren i Saltviki.

Plassering i kart

Etter krigen vart leiren nytta som husvære for familiar som flytta til bygda for å ta seg arbeid i industrien. Etter kvart vart brakkene sanert, men i dei siste åra har den siste attståande brakka vorte restaurert av Årdal sogelag. Inne har ein samla møblar og anna inventar som dokumenterer historia til brakkeleiren.

Då me i 7. klasse ved Tangen skule var på vitjing, stilte Årdal sogelag mannsterke opp. Me fekk høyre både om livet i leiren under krigen, og om korleis det var å bu der på 1950-talet. Egil Jørgen, som var ein av guidane våre, hadde sjølv vokse opp i ei av brakkene.

CC BY-NC 4.0 Historia bak «russarbrakka» av Jan Grønsberg er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Andreas Sviggum, Jon Mæle Liane, Linda Breivik og Lone Einan, 16.06.2009
Klassetrinn: 7.klasse