Sidemeny+

SELJE KLOSTER

Posted on 11. mai 2009 by in Immateriell kulturarv

Selje kloster har ei sentral plass i klosterhistoria i Noreg. Soga om Sankta Sunniva er ei viktig del av Selje kloster.

FAKTA

Øya Selja ligger bortimot 15 minutter med båt fra fastlands-Selje. Øya er omlag 9 km² og består av skog og fjell, men det mest særegne er ruinene av Selje kloster som ligger og vitner om at tettstedet Selje en gang var et av de viktigste bispesetene i landet. På utsiden av Selja er den store St. Sunnivahola, der St. Sunniva i følge legenden døde. Nede på sletten ligger ruinene av Kristkirken/Albanuskirken. Navnet har den etter at den ble vigd til den engelske helgenen St. Albanus. Selve klostertårnet står fortsatt intakt.

Historikk

SOGA OM SANKTA SUNNIVA

Sunniva var (etter sigende) en kongsdatter fra Irland som var navngjeten for sin skjønnheten og sin rikdom. En hedensk, brutal og ivrig beiler truet henne til ekteskap, men i stedet for å underkaste seg denne mannen ga hun seg frivillig hen til den ukjente skjebne ved å forlate Irland med sine folk i 3 skip uten seil, ror eller årer. Skipene drev nordover og deretter østover til de kom til vestkysten av Norge. Noen av dem gikk på land øya Kinn, mens Sunniva og de fleste andre gikk i land på øya Selja som ligger ytterst i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

Folk på fastlandet så med mistro på de nyankomne og anklaget dem for å stjele sauer. Den hedenske befolkningen kom mot dem med sverd og ild, men da blåste det opp til en storm. Den hedenske Håkon ladejarl sendte folk for å drepe dem i den tro at det var hærmenn, men da frelste Gud Sunniva og hennes folk ved å begrave dem under store steiner. Myten vil ha det til at da Olav Tryggvason kom til Selja, fant han velluktende knokler. Det ble bygd en kirke på stedet, og Sunnivas etterlevninger skal ha blitt skrinlagt i 996.

CC BY-NC 4.0 SELJE KLOSTER av Lin-Hilde Oppedal er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Lin-Hilde Oppedal, 2009
Kjelder: Wikipedia