Sidemeny+

Sagbruket på Ånneland

Posted on 29. apr 2009 by in Arbeidsliv

Ånneland er en øy i Ytre Gulen. I 1948 startet Laurits og Olav Ånneland et sagbruk der. Arbeidet på sagbruket ble utført i tillegg til et annet fast yrke. Til å begynne med gjorde de alt for hånd, – senere ble det meste automatisert De bygde også et ekstra bygg som gav bedre plass å jobbe på. Dette forsvant desverre i en storm på 1980-tallet. Sagbruket er i dag nedlagt.

Plassering i kart

Laurits var bonde og Olav var lærer. De var driftige personer, så de ville gjerne skaffe seg ekstrainntekter utenom deres faste yrker. Derfor bygde Laurits og Olav Ånneland opp et sagbruk på heimegården i 1948. Den første tiden var det tungt arbeid å jobbe på sagbruket. Først måtte de få plassert tunge tømmerstokker inn på sagbenken. Saginga foregikk med håndemakt, de måtte sveive sagen når de skulle dele tømmerstokken opp i planker og bord. Men etterhvert ble sagbruket mer modernisert og automatisert. Dei fikk elektrisk motor på sagen, og de fikk satt opp en stor krane som kunne legge tømmeret direkte på sagbenken. I 1970-årene ble det bygd et nytt bygg på sagbruket. Det var stort og det gjorde det igjen lettere å jobbe. Etterhvert skaffet de seg høvlemaskin og avretter, og ble et ganske moderne sagbruk. Tømmer til sagbruket kom fra Sogn, det meste fra Arnafjorden. Fraktebåter la til kai med store tømmerstokker som ble lagret på kaien. Kundene kom til sagbruket med båter. De fleste kundene kom fra området Bergen -Sunnfjord. Så mange hus i dette området er bygd med material saget på sagbruket på Ånneland. I 1993 var Laurits og Olav Ånneland gamle og hadde gått av med pensjon. De bestemte seg da for å legge ned sagbruket. Sagbruket står den dag i dag som eit minne om at næringslivet i utkanten i gamle dager kunne være mer allsidig enn tilfelle er i dag.

CC BY-NC 4.0 Sagbruket på Ånneland av Sunniva Unneland er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Sunniva Unneland, Mikal Eriksen og Louise Thowsen, 2009
Klassetrinn: 8.klasse og 9.klasse
Kjelder: Olea Ånneland. Selma Ånneland. Oddvar Ånneland.
Kommune: Ånneland