Sidemeny+

Bruk av ikt i barnehagen

Posted on 10. jan 2009 by in Pedagogikk

Foto: Jon Henjumcbn

Frå Hermansverk sentrum

Denne artikkelen har eg skrive for opplæringa av studentar på studiet Ikt i barnehagen. Eg tykkjer at barnehagane i Leikanger har ei fin utstilling av peparkakehusa i biliotekvindaugaet. Eg tok nokre bilete frå vindauget, redigerte dei litt, laga ein liten photostory og ein videosnutt. Slik håpar eg at studentane vil læra å bruka geoatlas.

Plassering i kart

Opplasting
Studentane skal læra å lasta opp eit startbilete. Her vel eg eit avstandsbilete av biblioteket. Vidare lastar eg opp  bilete frå dei ulike barnehagane, lenkjer til to videoar og ei kartfesting. Bileta er mykje komprimerte og har såleis dårleg kvalitet. Med komprimerte bilete går opplastinga raskare.

Til diskusjon
Samtalen mellom barn/vaksen og barn/barn med fokus på antal, rom og form.

CC BY-NC 4.0 Bruk av ikt i barnehagen av Jon Henjum er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Jon Henjum, 2009
Klassetrinn: Barnehage